EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:080:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 80, 2019 m. kovo 22 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 80

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. kovo 22d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. kovo 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/459, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 270/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms, atsižvelgiant į padėtį Egipte

1

 

*

2019 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/460, kuriuo dėl subjektų, kuriems taikoma išimtis, sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ( 1 )

8

 

*

2019 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/461, kuriuo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 netaikymo Anglijos bankui ir Jungtinės Karalystės skolos valdymo biurui iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/522 ( 1 )

10

 

*

2019 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/462, kuriuo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 600/2014 nustatytų skaidrumo prieš sudarant ir sudarius sandorį reikalavimų netaikymo Anglijos bankui iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1799 ( 1 )

13

 

*

2019 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/463, kuriuo dėl subjektų, kuriems taikoma išimtis, sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 ( 1 )

16

 

*

2019 m. kovo 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/464, kuriuo inicijuojamas tyrimas dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 412/2013 importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės keraminiams stalo ir virtuvės reikmenims, vengimo ir įpareigojama tokius importuojamus produktus registruoti

18

 

 

2019 m. kovo 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/465 dėl trisdešimt ketvirtojo dalinio kvietimo dalyvauti konkurse, paskelbtame Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/2080, mažiausios nugriebto pieno miltelių pardavimo kainos nustatymo

25

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. kovo 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/466 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimu įsteigtoje Asociacijos taryboje, dėl to susitarimo XXVII priedo pakeitimo

26

 

*

2019 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/467, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/173/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Bosnijoje ir Hercegovinoje

39

 

*

2019 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/468, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/172/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms atsižvelgiant į padėtį Egipte

40

 

*

2019 m. kovo 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/469, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo sprendimo 2014/909/ES nuostatos dėl apsaugos nuo bitinių žvilgvabalių priemonių taikymo laikotarpio (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2044)  ( 1 )

47

 

*

2019 m. kovo 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/470, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2005/779/EB dėl gyvūnų sveikatos apsaugos nuo kiaulių vezikulinės ligos priemonių Italijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2045)  ( 1 )

49

 

*

2019 m. kovo 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/471, kuriuo patvirtinamas afrikinio kiaulių maro likvidavimo laukinių kiaulių populiacijoje tam tikrose Vengrijos srityse planas (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2073)  ( 1 )

50

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top