EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:033:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 33, 2019 m. vasario 5 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 33

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. vasario 5d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/168, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų Bacillus subtilis (Cohn 1872) padermės QST 713, Bacillus thuringiensis porūšio Aizawai, Bacillus thuringiensis porūšio israeliensis, Bacillus thuringiensis porūšio kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralino, klodinafopo, klopiralido, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinilo, dichlorpropo-P, epoksikonazolo, fenpiroksimato, fluazinamo, flutolanilo, fosetilo, Lecanicillium muscarium, mepanipirimo, mepikvato, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metkonazolo, metrafenono, Phlebiopsis gigantea, pirimikarbo, Pseudomonas chlororaphis padermės MA 342, pirimetanilo, Pythium oligandrum, rimsulfurono, spinozado, Streptomyces K61, tiakloprido, metiltolkofoso, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopiro, trineksapako, tritikonazolo, Verticillium albo-atrum ir ziramo patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

1

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2018 m. lapkričio 16 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2019/169, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti tam tikrų kondensatorių dielektrinėje keramikoje ( 1 )

5

 

*

2018 m. lapkričio 16 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2019/170, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti tam tikrų kondensatorių PZT dielektrinėje keramikoje ( 1 )

8

 

*

2018 m. lapkričio 16 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2019/171, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria kadmį ir jo junginius leidžiama naudoti elektriniuose kontaktuose ( 1 )

11

 

*

2018 m. lapkričio 16 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2019/172, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti lydmetaliuose, skirtuose lusto ir padėklo kontaktams elektriškai sujungti apverstojo lusto integrinių grandynų korpusuose ( 1 )

14

 

*

2018 m. lapkričio 16 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2019/173, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną ir kadmį leidžiama naudoti spausdinimo dažuose, skirtuose stiklui emaliuoti ( 1 )

17

 

*

2018 m. lapkričio 16 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2019/174, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti Direktyvoje 69/493/EEB apibrėžtame krištolo stikle ( 1 )

20

 

*

2018 m. lapkričio 16 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2019/175, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria švino oksidą leidžiama naudoti sandarinamajame frite, naudojamame tam tikrų lazerių vamzdžių langų mazgams gaminti ( 1 )

23

 

*

2018 m. lapkričio 16 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2019/176, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti tam tikrų diodų dengiamajame sluoksnyje ( 1 )

26

 

*

2018 m. lapkričio 16 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2019/177, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti kaip aktyvinimo medžiagą išlydžio lempų liuminoforų milteliuose ( 1 )

29

 

*

2018 m. lapkričio 16 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2019/178, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti tam tikrų ne keliais judančių profesionaliems naudotojams skirtų įrenginių guoliuose ir įvorėse ( 1 )

32

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2018 m. gruodžio 13 d. Prekybos komiteto sprendimas Nr. 1/2018, kuriuo keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos, Ekvadoro bei Peru prekybos susitarimo XIII priedo 1 priedėlis [2019/179]

35

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top