EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:009:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 9, 2019 m. sausio 11 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 9

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. sausio 11d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo įsigaliojimo datos

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/33, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl vyno sektoriaus kilmės vietos nuorodų, geografinių nuorodų ir tradicinių terminų apsaugos paraiškų, prieštaravimo procedūros, vartojimo apribojimų, produkto specifikacijų keitimo, apsaugos panaikinimo, ženklinimo ir pateikimo

2

 

*

2018 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/34, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės, susijusios su vyno sektoriaus kilmės vietos nuorodų, geografinių nuorodų ir tradicinių terminų apsaugos paraiškomis, prieštaravimo procedūra, produktų specifikacijų pakeitimais, saugomų pavadinimų registru, apsaugos panaikinimu ir simbolių naudojimu, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su tinkama patikrų sistema

46

 

*

2019 m. sausio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/35, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės ( 1 )

77

 

*

2019 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/36, kuriuo dėl N-(2-metilcikloheksil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamido iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas ( 1 )

85

 

*

2019 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/37, kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais ( 1 )

88

 

*

2019 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/38, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios iprodiono liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir V priedai ( 1 )

94

 

*

2019 m. sausio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/39, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių ( 1 )

106

 

 

2019 m. sausio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/40 dėl trisdešimtojo dalinio kvietimo dalyvauti konkurse, paskelbtame Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/2080, mažiausios nugriebto pieno miltelių pardavimo kainos nustatymo

113

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. gruodžio 3 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/41 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos komitete, įsteigtame Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, steigiančiu Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, dėl to susitarimo 3 protokolo dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų dalinio pakeitimo

114

 

*

2018 m. gruodžio 4 d. ES ir Jordanijos asociacijos komiteto sprendimas Nr. 1/2018, kuriuo iš dalies keičiamas Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, 3 protokolo nuostatos dėl kilmės statusą turinčių produktų apibrėžties ir apdirbimo ar perdirbimo procesų, kuriuos reikia atlikti su kilmės statuso neturinčiomis medžiagomis norint, kad tam tikrų kategorijų produktai, pagaminti nurodytose vystymosi zonose ir pramonės teritorijose, susiję su darbo vietų Sirijos pabėgėliams ir jordaniečiams sukūrimu, įgytų kilmės statusą, sąrašo [2019/42]

147

 

*

2018 m. lapkričio 29 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/43 dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių Europos Centrinio Banko kapitalo pasirašymo rakte ir Sprendimo ECB/2013/28 panaikinimo (ECB/2018/27)

178

 

*

2018 m. lapkričio 29 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/44 dėl Europos Centrinio Banko kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/61 ir panaikinamas Sprendimas ECB/2013/30 (ECB/2018/28)

180

 

*

2018 m. lapkričio 29 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/45, kuriuo nustatomos Europos Centrinio Banko kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakoregavimo sąlygos ir kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/29 (ECB/2018/29)

183

 

*

2018 m. lapkričio 29 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/46, kuriuo nustatomos įnašui į Europos Centrinio Banko sukauptą nuosavo turto vertę ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingos priemonės ir kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/26 (ECB/2018/30)

190

 

*

2018 m. lapkričio 29 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/47, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos (ECB/2018/31)

194

 

*

2018 m. lapkričio 30 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/48 dėl Europos Centrinio Banko kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai, ir dėl Sprendimo ECB/2013/31 panaikinimo (ECB/2018/32)

196

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

1979 m. liepos 26 d. Pirmosios Komisijos direktyvos, nustatančios Bendrijos analizės metodus tam tikroms žmonėms vartoti skirtoms cukraus rūšims patikrinti, klaidų ištaisymas ( OL L 239, 1979 9 22 )

198

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top