EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:327:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 327, 2018 m. gruodžio 21 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 327

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. gruodžio 21d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. spalio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/2033, kuriuo nustatomas 2019–2021 m. tam tikrai demersinių išteklių žvejybai pietvakarių vandenyse taikomas išmetimo į jūrą mažinimo planas

1

 

*

2018 m. spalio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/2034, kuriuo nustatomas 2019–2021 m. tam tikrai demersinių išteklių žvejybai šiaurės vakarų vandenyse taikomas išmetimo į jūrą mažinimo planas

8

 

*

2018 m. spalio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/2035, kuriuo nustatomos išsamios įpareigojimo iškrauti laimikį, sužvejotą vykdant tam tikrą demersinių išteklių žvejybą Šiaurės jūroje, įgyvendinimo 2019–2021 m. nuostatos

17

 

*

2018 m. spalio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/2036, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/86, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai Viduržemio jūroje taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas

27

 

*

2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/2037, kuriuo uždraudžiama su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines silkes 5b, 6b ir 6aN zonų Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse

41

 

*

2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/2038, kuriuo uždraudžiama su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti ledjūrio menkes 1 ir 2 zonų Norvegijos vandenyse

44

 

*

2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/2039, kuriuo uždraudžiama su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastąsias molvas 1 ir 2 zonų Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse

46

 

*

2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/2040, kuriuo uždraudžiama su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti ilgapelekius tunus Atlanto vandenyne, į šiaurę nuo 5° šiaurės platumos

48

 

*

2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2041 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

50

 

*

2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2042, kuriuo, siekiant patikslinti WLTP bandymų sąlygas ir numatyti tipo patvirtinimo duomenų stebėseną, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1152 ( 1 )

53

 

*

2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2043, kuriuo, siekiant patikslinti WLTP bandymų sąlygas ir numatyti tipo patvirtinimo duomenų stebėseną, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1153 ( 1 )

58

 

*

2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2044, kuriuo dėl tipinių kainų paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir tipinių kiaušinių albumino kainų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

63

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2045, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 pratęsiamas leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3–6 × MON-ØØ81Ø-6), kurie iš jų sudaryti arba pagaminti (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8239)  ( 1 )

65

 

*

2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2046, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, sudarytų iš dviejų, trijų arba keturių atskirų MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 ir 59122 genetinių modifikacijų derinių, kurie iš šių kukurūzų sudaryti arba pagaminti, ir panaikinamas Sprendimas 2011/366/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8238)  ( 1 )

70

 

*

2018 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2047 dėl vertybinių popierių biržoms Šveicarijoje taikomos teisinės ir priežiūros sistemos lygiavertiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES ( 1 )

77

 

*

2018 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2048 dėl interneto svetainių ir mobiliųjų programų darniojo standarto, parengto siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2102 įgyvendinimą

84

 

*

2018 m. gruodžio 12 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2018/2049 dėl monetų emisijos apimties 2019 metais patvirtinimo (ECB/2018/35)

87

 

 

REKOMENDACIJOS

 

*

2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2018/2050 dėl demonstravimo ir vertinimo tikslais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB 5 straipsnio 2 dalies c punktą skelbiamų bendrųjų siuntimo licencijų taikymo srities ir sąlygų suderinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8598)  ( 1 )

89

 

*

2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2018/2051 dėl remonto ir priežiūros tikslais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB 5 straipsnio 2 dalies d punktą skelbiamų bendrųjų siuntimo licencijų taikymo srities ir sąlygų suderinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8610)  ( 1 )

94

 

*

2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2018/2052 dėl parodų tikslais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB 5 straipsnio 2 dalies c punktą skelbiamų bendrųjų siuntimo licencijų taikymo srities ir sąlygų suderinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8611)  ( 1 )

98

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top