EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:323:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 323, 2018 m. gruodžio 19 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 323

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. gruodžio 19d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2016, kuriuo leidžiama pateikti rinkai laibųjų pirštuočių (Digitaria exilis) kruopas kaip trečiosios šalies tradicinį maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1 )

1

 

*

2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2017, kuriuo leidžiama pateikti rinkai dvispalvių sorgų (Sorghum bicolor (L.) Moench) sirupą kaip trečiosios šalies tradicinį maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1 )

4

 

*

2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2018, kuriuo nustatomos konkrečios taisyklės dėl tvarkos, kurios turi būti laikomasi siekiant atlikti didelės rizikos augalų, augalinių produktų ar kitų objektų, apibrėžtų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnio 1 dalyje, rizikos vertinimą

7

 

*

2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2019, kuriuo nustatomas laikinasis didelės rizikos augalų, augalinių produktų arba kitų objektų, apibrėžtų Reglamento (ES) 2016/2031 42 straipsnyje, sąrašas ir augalų, kuriuos įvežant į Sąjungą nereikalaujama fitosanitarinių sertifikatų, kaip nustatyta to reglamento 73 straipsnyje, sąrašas

10

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. gruodžio 4 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/2020, kuriuo nustatoma, kad Rumunija nesiėmė veiksmingų priemonių, kuriomis būtų atsižvelgiama į 2018 m. birželio 22 d. Tarybos rekomendaciją

16

 

*

2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2021, kuriuo dėl persvarstytų tikslinių rodiklių ekonominio efektyvumo pagrindinėje veiklos srityje, įrašytų į Portugalijos ir Rumunijos pateiktus iš dalies pakeistus nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, suderinamumo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/348 (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8489)  ( 1 )

18

 

*

2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos sprendimas (ES) 2018/2022, kuriuo sudaromas į Europos Sąjungos geležinkelių agentūros apeliacines tarybas skiriamų kvalifikuotų ekspertų sąrašas (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8561)

29

 

*

2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2023, kuriuo dėl pamatinių verčių, 2019 m. kovo 30 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu taikomų Jungtinėje Karalystėje įsisteigusiems gamintojams ar importuotojams, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 517/2014 pranešusiems apie teisėtą hidrofluorangliavandenilių pateikimą rinkai po 2015 m. sausio 1 d., iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1984, kuriuo pagal Reglamentą (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nustatomos pamatinės vertės (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8801)

32

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top