EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:306:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 306, 2018 m. lapkričio 30 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 306

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. lapkričio 30d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2018 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1869 dėl Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo diplomatinių, tarnybinių arba oficialių pasų turėtojams, pasirašymo Europos Sąjungos vardu

1

 

*

2018 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1870 dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo paprastų pasų turėtojams, pasirašymo Europos Sąjungos vardu

4

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/1871, kuriuo į Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priedą įtraukiama spiritinio gėrimo geografinė nuoroda („Карнобатска гроздова ракия“/„Гроздова ракия от Карнобат“/„Karnobatska grozdova rakya“/„Grozdova rakya ot Karnobat“ (GN))

7

 

*

2018 m. lapkričio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1872, kuriuo dėl grūdų, ryžių ir alyvuogių aliejaus importo pagal tarifines kvotas licencijų paraiškų teikimo ir šių licencijų išdavimo datų 2019 metais nukrypstama nuo reglamentų (EB) Nr. 2305/2003, (EB) Nr. 969/2006 ir (EB) Nr. 1067/2008, įgyvendinimo reglamentų (ES) 2015/2081 ir (ES) 2017/2200, Reglamento (EB) Nr. 1964/2006, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 ir Reglamento (EB) Nr. 1918/2006 ir dėl paraiškų dalyvauti nugriebto pieno miltelių pardavimo konkurse taikant viešąją intervenciją išnagrinėjimo termino 2019 metais nukrypstama nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/2080

9

 

*

2018 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1873, kuriuo dėl tipinių kainų paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir tipinių kiaušinių albumino kainų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

12

 

*

2018 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1874 dėl 2020 m. teiktinų kintamųjų rodiklių sąrašo ir jų aprašymo duomenų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1091 dėl integruotos ūkių statistikos, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1166/2008 ir (ES) Nr. 1337/2011 ( 1 )

14

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1875, kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos (OTIF) Techninių ekspertų komitete dėl tam tikrų vienodų techninių normų „Bendrosios Nuostatos“ – „Posistemės“ (VTN GEN-B) ir vienodų techninių normų „Telematikos priemonės, skirtos krovinių vežimo paslaugoms teikti“ (VTN TAF) pakeitimų

50

 

*

2018 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1876 dėl technologijos, naudojamos našiuosiuose 12 voltų kintamosios srovės generatoriuose, skirtuose naudoti įprastiniais vidaus degimo varikliais varomose lengvosiose komercinėse transporto priemonėse, patvirtinimo kaip naujoviškos lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 510/2011 ( 1 )

53

 

 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS IR PROCEDŪROS REGLAMENTAI

 

 

Bendrasis Teismas

 

*

Nemokamos teisinės pagalbos prašymo anketa

61

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top