EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:286:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 286, 2018 m. lapkričio 14 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 286

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. lapkričio 14d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1708, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 99 straipsnį suteikiama apsauga pavadinimui „Însurăței“ (SKVN)

1

 

*

2018 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1709, kuriuo nustatomi darbo jėgos atrankinio tyrimo, atliekamo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98, nelaimingų atsitikimų darbe ir kitų su darbu susijusių sveikatos problemų 2020 m. ad hoc modulio techniniai rodikliai ( 1 )

3

 

*

2018 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1710, kuriuo patikslinamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 nustatytas 2018 kalendorinių metų tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/866

10

 

*

2018 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1711, kuriuo dėl Indijos eksportuojantiems gamintojams suteiktų išimčių taikymo datos iš dalies keičiamas Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1371/2013

12

 

*

2018 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1712, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1013, kuriuo tam tikriems importuojamiems plieno produktams nustatomos laikinosios apsaugos priemonės

17

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2018 m. lapkričio 6 d. Tarybos direktyva (ES) 2018/1713, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos, susijusios su knygoms, laikraščiams ir periodiniams leidiniams taikomais pridėtinės vertės mokesčio tarifais

20

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. lapkričio 6 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1714 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtiniame komitete, įsteigtame Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendruoju susitarimu, dėl Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo ir jo pakomitečių bei darbo grupių įgaliojimų priėmimo

22

 

*

2018 m. lapkričio 12 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1715 dėl valstybių narių Europos plėtros fondui mokėtinų finansinių įnašų, įskaitant 2020 m. sumos viršutinę ribą, 2019 m. metinę sumą, pirmąją 2019 m. įnašo dalį ir preliminarią neprivalomą tikėtinų metinių įnašų sumų 2021 m. ir 2022 m. prognozę

30

 

*

2018 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1716, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2013/776/ES, kuriuo įsteigiama Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga

33

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top