Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:274:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 274, 2018 m. lapkričio 5 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 274

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. lapkričio 5d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1637, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas priežiūros funkcijos procedūrų ir ypatybių techniniais reguliavimo standartais ( 1 )

1

 

*

2018 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1638, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinama, kaip užtikrinti, kad pradiniai duomenys būtų tinkami ir patikrinami, ir patikslinamos duomenų teikėjo vidaus priežiūros ir tikrinimo procedūros, kurių nustatymą turi užtikrinti ypatingos svarbos ar svarbaus lyginamojo indekso administratorius, kai pradinius duomenis teikia sandorių sudarymo funkciją vykdantys darbuotojai ( 1 )

6

 

*

2018 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1639, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami elgesio kodekso, kurį turi parengti duomenų teikėjų teikiamais pradiniais duomenimis grindžiamų lyginamųjų indeksų administratoriai, elementai ( 1 )

11

 

*

2018 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1640, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami prižiūrimiems duomenų teikėjams taikomi valdymo ir kontrolės reikalavimai ( 1 )

16

 

*

2018 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1641, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinama ypatingos svarbos arba svarbių lyginamųjų indeksų administratorių pateiktina informacija apie lyginamojo indekso nustatymo metodiką, metodikos vidaus peržiūrą ir patvirtinimą ir esminių metodikos pakeitimų procedūras ( 1 )

21

 

*

2018 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1642, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami kriterijai, į kuriuos kompetentingos institucijos turi atsižvelgti vertindamos, ar svarbių lyginamųjų indeksų administratoriai turėtų taikyti tam tikrus reikalavimus ( 1 )

25

 

*

2018 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1643, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinamas lyginamojo indekso pažymos, kurią turi paskelbti lyginamojo indekso administratorius, turinys ir atvejai, kai ją reikia atnaujinti ( 1 )

29

 

*

2018 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1644, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas bendradarbiavimo susitarimų su trečiųjų šalių, kurių teisinė sistema ir priežiūros praktika pripažintos lygiavertėmis, kompetentingomis institucijomis būtiniausias turinys ( 1 )

33

 

*

2018 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1645, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas referencinės valstybės narės kompetentingai institucijai teikiamos pripažinimo paraiškos formos ir turinio ir pranešime Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA) teikiamos informacijos techniniais reguliavimo standartais ( 1 )

36

 

*

2018 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1646, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas informacijos, kuri turi būti pateikta paraiškoje išduoti veiklos leidimą ir registracijos paraiškoje, techniniais reguliavimo standartais ( 1 )

43

 

*

2018 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1647, kuriuo leidžiama pateikti rinkai kiaušinių membranų hidrolizatą kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1 )

51

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top