Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:256:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 256, 2018 m. spalio 12 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 256

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. spalio 12d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. spalio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/1513, kuriuo dėl 1A ar 1B kategorijos kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų (CMR medžiagų) iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas ( 1 )

1

 

*

2018 m. spalio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/1514, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios abamektino, S-metilacibenzolaro, klopiralido, emamektino, fenheksamido, fenpirazamino, P-fluazifopo, izofetamido, Pasteuria nishizawae Pn1, talko E553B ir tebukonazolo koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai ( 1 )

8

 

*

2018 m. spalio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/1515, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios difenilamino ir oksadiksilo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 III ir V priedai ( 1 )

33

 

*

2018 m. spalio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/1516, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios penoksulamo, triflumizolo ir triflumurono liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai ( 1 )

45

 

*

2018 m. spalio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1517, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Tarybos reglamento (ES) 2018/581, kuriuo laikinai sustabdomas autonominių bendrojo muitų tarifo muitų taikymas kai kurioms prekėms, skirtoms įmontuoti arba naudoti orlaiviuose, nuostatų įgyvendinimo taisyklės

58

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. spalio 9 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1518, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių nuostatos dėl Banco de España išorės auditoriaus

63

 

*

2018 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1519, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/150/ES dėl laikino eksperimento organizavimo numatant tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas, taikomas prekybai kviečių, miežių, avižų ir kukurūzų populiacijomis pagal Tarybos direktyvą 66/402/EEB (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 5470)  ( 1 )

65

 

*

2018 m. spalio 9 d. Komisijos sprendimas (ES) 2018/1520, kuriuo panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių

67

 

*

2018 m. spalio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1521, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/11/EB, kuriuo leidžiama naudoti tam tikrus kiaulių skerdenų klasifikavimo būdus Ispanijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 6507)

84

 

*

2018 m. spalio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1522, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo nustatoma bendra nacionalinių oro taršos valdymo programų forma (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 6549)  ( 1 )

87

 

*

2018 m. spalio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1523, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo nustatomas pareiškimo dėl prieinamumo pavyzdys ( 1 )

103

 

*

2018 m. spalio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1524, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo nustatoma stebėsenos metodika ir valstybių narių ataskaitų teikimo tvarka (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 6560)  ( 1 )

108

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2018 m. rugsėjo 28 d. AKR ir ES ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 1/2018, kuriuo patvirtinama, kad Bendradarbiavimo žemės ūkio ir kaimo srityse techninio centro (CTA) direktorius įvykdė 2001, 2002 ir 2003 finansinių metų Centro biudžetą [2018/1525]

117

 

*

2018 m. rugsėjo 28 d. AKR ir ES ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 2/2018, kuriuo patvirtinama, kad Bendradarbiavimo žemės ūkio ir kaimo srityse techninio centro (CTA) direktorius įvykdė 2004, 2005 ir 2006 finansinių metų Centro biudžetą [2018/1526]

118

 

*

2018 m. rugsėjo 28 d. AKR ir ES ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 3/2018, kuriuo patvirtinama, kad Bendradarbiavimo žemės ūkio ir kaimo srityse techninio centro (CTA) direktorius įvykdė 2007–2016 finansinių metų Centro biudžetą [2018/1527]

119

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top