EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:251:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 251, 2018 m. spalio 5 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 251

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. spalio 5d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/1480, kuriuo, derinant prie technikos ir mokslo pažangos, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo ir ištaisomas Komisijos reglamentas (ES) 2017/776 ( 1 )

1

 

*

2018 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/1481, kuriuo dėl oktilgalato (E 311) ir dodecilgalato (E 312) iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III priedai ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas ( 1 )

13

 

*

2018 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/1482, kuriuo dėl kofeino ir teobromino iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas ( 1 )

19

 

*

2018 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1483, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo

22

 

 

2018 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1484 dėl dvidešimt penktojo dalinio kvietimo dalyvauti konkurse, paskelbtame Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/2080, mažiausios nugriebto pieno miltelių pardavimo kainos nustatymo

24

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1485, kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi dėl Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) priedų ir prie Europos sutarties dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais (ADN) pridėtų taisyklių pakeitimų

25

 

*

2018 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1486 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Muitinės pakomitetyje, įsteigtame Europos Sąjungos ir Ukrainos asociacijos susitarimu, dėl to susitarimo I protokolo „Dėl sąvokos „kilmės statusą turintys produktai“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų“ pakeitimo nauju protokolu, kuriame daroma nuoroda į Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninę konvenciją

28

 

*

2018 m. spalio 2 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1487, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2009/1013/ES, kuriuo Austrijos Respublikai toliau leidžiama taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 168 ir 168a straipsnių

33

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top