Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:210:FULL

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 210, 2018 m. rugpjūčio 21 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 210

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. rugpjūčio 21d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2018 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1152 dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų pasirašymo Sąjungos vardu

1

 

*

2018 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1153 dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl civilinės aviacijos saugos pasirašymo Sąjungos vardu

2

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

21.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 210/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/1152

2018 m. birželio 26 d.

dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų pasirašymo Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2003 m. birželio 5 d. sprendimu Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su trečiosiomis valstybėmis dėl tam tikrų nuostatų galiojančiuose dvišaliuose susitarimuose pakeitimo Sąjungos lygmens susitarimu;

(2)

Komisija Sąjungos vardu vedė derybas su Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybe dėl susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų (toliau – „Susitarimas“). 2017 m. gruodžio 8 d. parafavus Susitarimą, derybos buvo sėkmingai užbaigtos;

(3)

Susitarimu siekiama suderinti 27 valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos dvišalius oro susisiekimo paslaugų susitarimus su Sąjungos teise;

(4)

Susitarimas turėtų būti pasirašytas Sąjungos vardu su sąlyga, kad vėliau jis bus sudarytas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgaliojama Sąjungos vardu pasirašyti Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų (toliau – „Susitarimas“) su sąlyga, kad minėtas Susitarimas bus sudarytas.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Susitarimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2018 m. birželio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. ZAHARIEVA


21.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 210/2


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/1153

2018 m. birželio 26 d.

dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl civilinės aviacijos saugos pasirašymo Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. kovo 7 d. sprendimu Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybe dėl susitarimo dėl civilinės aviacijos saugos. Sąjungos vardu Komisija vedė derybas dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl civilinės aviacijos saugos (toliau – „Susitarimas“), siekiant skatinti dvišalį bendradarbiavimą civilinės aviacijos saugos klausimais ir sudaryti palankesnes sąlygas Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos tarpusavio prekybai aviacijos gaminiais ir investicijoms į juos;

(2)

Susitarimas turėtų būti pasirašytas Sąjungos vardu su sąlyga, kad vėliau jis bus sudarytas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgaliojama Sąjungos vardu pasirašyti Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl civilinės aviacijos saugos (toliau – „Susitarimas“) su sąlyga, kad minėtas Susitarimas bus sudarytas.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Susitarimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2018 m. birželio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. ZAHARIEVA


Top