EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:194:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 194, 2018 m. liepos 31 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 194

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. liepos 31d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2018 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1069 dėl protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.), pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo

1

 

 

Protokolas, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.)

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. liepos 26 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/1070, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1970, kuriuo nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės 2018 m.

21

 

*

2018 m. liepos 30 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1071, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalis ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/468

23

 

*

2018 m. liepos 30 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1072, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

27

 

*

2018 m. liepos 30 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1073, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 21 straipsnio 2 dalis

30

 

*

2018 m. liepos 30 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1074, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

32

 

*

2018 m. liepos 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1075, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos Ampelomyces quisqualis (padermė AQ10), kaip nedidelės rizikos veikliosios medžiagos, patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

36

 

*

2018 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1076, kuriuo dėl cheminės medžiagos izoflurano klasifikacijos pagal didžiausią leidžiamąją koncentraciją iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 37/2010 ( 1 )

41

 

*

2018 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1077, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės

44

 

*

2018 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1078, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo nustatoma techninė informacija, naudojama techniniams atidėjiniams ir pagrindinėms nuosavoms lėšoms, pateiktiniems ataskaitose, kurių ataskaitinės datos yra nuo 2018 m. birželio 30 d. iki 2018 m. rugsėjo 29 d., apskaičiuoti ( 1 )

47

 

*

2018 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1079 dėl leidimo naudoti Bacillus subtilis (DSM 28343) preparatą kaip nujunkytų paršelių pašarų priedą (leidimo turėtojas – „Lactosan GmbH & Co. KG“) ( 1 )

131

 

*

2018 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1080 dėl leidimo naudoti Bacillus subtilis DSM 29784 preparatą kaip retesnių rūšių mėsinių ir dedeklinių naminių paukščių lesalų priedą (leidimo turėtojas – „Adisseo France SAS“) ( 1 )

134

 

*

2018 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1081 dėl leidimo naudoti Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) preparatą kaip penimųjų kiaulių pašarų priedą (leidimo turėtojas – „Asahi Calpis Wellness Co. Ltd“, kuriam atstovauja „Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office“) ( 1 )

137

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. liepos 30 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/1082, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/610 dėl Europos Sąjungos karinės mokymo misijos Centrinės Afrikos Respublikoje

140

 

*

2018 m. liepos 30 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/1083, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo

142

 

*

2018 m. liepos 30 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/1084, kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas ir panaikinamas Sprendimas (BUSP) 2018/475

144

 

*

2018 m. liepos 30 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/1085, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

147

 

*

2018 m. liepos 30 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2018/1086, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

150

 

*

2018 m. liepos 30 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/1087, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

152

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2018 m. kovo 22 d. EPS komiteto, įsteigto pagal Dramblio Kaulo Kranto Respublikos ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių tarpinį ekonominės partnerystės susitarimą, Sprendimas Nr. 1/2018 dėl EPS komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo [2018/1088]

158

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top