EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:140:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 140, 2018 m. birželio 6 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 140

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. birželio 6d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2018 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/826 dėl Europos Sąjungos ir Libano Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Libano Respublikos dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, sudarymo

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. birželio 4 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/827, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui

3

 

*

2018 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/828, kuriuo iš dalies keičiami Deleguotojo reglamento (ES) 2015/68 reikalavimai dėl stabdžių antiblokavimo sistemų, aukšto slėgio energijos kaupimo įtaisų ir vienalinijinių hidraulinių jungčiųTekstas svarbus EEE.  (1 )

5

 

*

2018 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/829, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/208, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 papildomas žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimui taikomais transporto priemonių funkcinės saugos reikalavimaisTekstas svarbus EEE.  (1 )

8

 

*

2018 m. kovo 9 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/830, kuriuo dėl transporto priemonių konstrukcijos ir žemės bei miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo bendrųjų reikalavimų suderinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 167/2013 I priedas ir Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1322/2014

15

 

*

2018 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/831, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktaisTekstas svarbus EEE.  (1 )

35

 

*

2018 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/832, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios ciantraniliprolo, cimoksanilo, deltametrino, difenokonazolo, fenamidono, flubendiamido, fluopikolido, folpeto, fosetilo, mandestrobino, mepikvato, metazachloro, propamokarbo, propargito, pirimetanilo, sulfoksafloro ir trifloksistrobino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedaiTekstas svarbus EEE.  (1 )

38

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. birželio 4 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/833, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui

87

 

*

2018 m. birželio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/834, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 3318) Tekstas svarbus EEE.  (1 )

89

 

*

2018 m. birželio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/835 dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru Vengrijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 3319) Tekstas svarbus EEE.  (1 )

104

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2018 m. kovo 20 d. ES ir Gruzijos muitinės pakomitečio sprendimas Nr. 1/2018 dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimo I protokolo „Dėl sąvokos „kilmės statusą turintys produktai“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų“ pakeitimo [2018/836]

107

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top