EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:123:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 123, 2018 m. gegužės 18 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 123

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. gegužės 18d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. sausio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/728, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma sandorių su trečiojoje valstybėje įsteigtomis ne finansų sandorio šalimis neįtraukimo į nuosavų lėšų reikalavimą kredito vertinimo koregavimo rizikai padengti tvarka ( 1 )

1

 

*

2018 m. vasario 26 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/729, kuriuo dėl tam tikrų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) įtraukimo į oficialų medžiagų sąrašą iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 ( 1 )

4

 

*

2018 m. gegužės 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/730, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo nustatoma techninė informacija, naudojama techniniams atidėjiniams ir pagrindinėms nuosavoms lėšoms, pateiktiniems ataskaitose, kurių ataskaitinės datos yra nuo 2018 m. kovo 31 d. iki 2018 m. birželio 29 d., apskaičiuoti ( 1 )

6

 

*

2018 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/731, kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti marmurines rombines rajas 7e zonos Sąjungos vandenyse

82

 

*

2018 m. gegužės 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/732 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/94/ES numatytos bendros alternatyviųjų degalų vienetų kainų palyginimo metodikos ( 1 )

85

 

*

2018 m. gegužės 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/733, kuriuo 284-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis

89

 

 

2018 m. gegužės 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/734 dėl dvidešimtojo dalinio kvietimo dalyvauti konkurse, paskelbtame Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/2080, mažiausios nugriebto pieno miltelių pardavimo kainos nustatymo

92

 

 

2018 m. gegužės 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/735 dėl didžiausios nugriebto pieno miltelių supirkimo kainos nustatymo Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/154 paskelbto konkurso trečiame atskirame etape

93

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2018 m. vasario 27 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2018/736, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties tam tikroms elektrinėms ir elektroninėms sudedamosioms dalims, kurių stikle arba keramikoje yra švino ( 1 )

94

 

*

2018 m. vasario 27 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2018/737, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama naudoti šviną lydmetaliuose, naudojamuose diskiniams ir planariniams daugiasluoksniams keraminiams kondensatorių masyvams lituoti per juose išgręžtas kiaurymes ( 1 )

97

 

*

2018 m. vasario 27 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2018/738, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti kermeto pagrindu pagamintų derinamųjų potenciometrų sudedamosiose dalyse ( 1 )

100

 

*

2018 m. kovo 1 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2018/739, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti kaip plieno legiruojamąjį elementą ( 1 )

103

 

*

2018 m. kovo 1 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2018/740, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti kaip aliuminio legiruojamąjį elementą ( 1 )

106

 

*

2018 m. kovo 1 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2018/741, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti kaip vario legiruojamąjį elementą ( 1 )

109

 

*

2018 m. kovo 1 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2018/742, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti aukštos lydymosi temperatūros lydmetaliuose ( 1 )

112

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/743 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 nustatytų administracinio bendradarbiavimo nuostatų įgyvendinimo naudojantis Vidaus rinkos informacine sistema bandomojo projekto ( 1 )

115

 

*

2018 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/744, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2008 dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su žvyneline tam tikrose valstybėse narėse (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 2815)  ( 1 )

119

 

*

2018 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/745, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 2817)  ( 1 )

122

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top