Help Print this page 

Document L:2018:122:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 122, 2018 m. gegužės 17 d.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 122

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. gegužės 17d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Pranešimas dėl Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimo laikino taikymo

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/720, kuriuo leidžiama pradėti naudoti Islandijos kilmės naminių paukščių mėsos tarifinę kvotą ir nustatoma jos administravimo tvarka

2

 

*

2018 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/721, kuriuo dėl medžiagos kiaulių prolaktino klasifikacijos pagal didžiausią leidžiamąją koncentraciją iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 37/2010 ( 1 )

5

 

*

2018 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/722, kuriuo dėl cheminės medžiagos eprinomektino klasifikacijos pagal didžiausią leidžiamąją koncentraciją iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 37/2010 ( 1 )

8

 

*

2018 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/723, kuriuo dėl apsvaiginimo žemu atmosferos slėgiu patvirtinimo iš dalies keičiami Tarybos reglamento (EB) Nr. 1099/2009 dėl žudomų gyvūnų apsaugos I ir II priedai ( 1 )

11

 

*

2018 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/724 dėl tam tikrų prekybos politikos priemonių, susijusių su tam tikrais Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktais

14

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2018 m. gegužės 16 d. Komisijos direktyva (ES) 2018/725, kuria, derinant prie technikos ir mokslo pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo III dalies 13 punkto nuostatos dėl chromo VI

29

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. gegužės 2 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2018/726 dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP SAHEL Niger) vadovo skyrimo (EUCAP SAHEL Niger/1/2018)

32

 

*

2018 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/727, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Rumunijos pasiūlytas pakaitinis narys

34

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1385/2013, kuriuo dėl Majoto statuso dalinio pakeitimo Europos Sąjungos atžvilgiu iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 850/98 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1069/2009, (ES) Nr. 1379/2013 ir (ES) Nr. 1380/2013, klaidų ištaisymas ( OL L 354, 2013 12 28 )

35

 

*

2016 m. lapkričio 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/390, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais dėl tam tikrų rizikos ribojimo reikalavimų centriniams vertybinių popierių depozitoriumams ir paskirtoms kredito įstaigoms, teikiančioms papildomas bankinio tipo paslaugas, klaidų ištaisymas ( OL L 65, 2017 3 10 )

35

 

*

2016 m. lapkričio 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/391, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinimas informacijos apie vidinį atsiskaitymų vykdymą turinys, klaidų ištaisymas ( OL L 65, 2017 3 10 )

36

 

*

2017 m. kovo 1 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/363, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 965/2012 nuostatos dėl skrydžių vieno turbininio variklio lėktuvais naktį arba meteorologinėmis sąlygomis pagal prietaisus specialiųjų patvirtinimų ir dėl mokymo, susijusio su pavojingų krovinių vežimu vykdant komercinius specialiuosius skrydžius, nekomercinius skrydžius sudėtingais varikliu varomais orlaiviais ir nekomercinius specialiuosius skrydžius sudėtingais varikliu varomais orlaiviais, patvirtinimo reikalavimų, klaidų ištaisymas ( OL L 55, 2017 3 2 )

36

 

*

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB, klaidų ištaisymas ( OL L 354, 2013 12 28 )

37

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top