EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:099:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 99, 2018 m. balandžio 19 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 99

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. balandžio 19d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija) pakeitimai

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. balandžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/588, kuriuo dėl 1-metil-2-pirolidono iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas ( 1 )

3

 

*

2018 m. balandžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/589, kuriuo dėl metanolio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas ( 1 )

7

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. balandžio 16 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/590, kuriuo skiriami Regionų komiteto Vokietijos Federacinės Respublikos pasiūlytas narys ir Vokietijos Federacinės Respublikos pasiūlytas pakaitinis narys

10

 

*

2018 m. balandžio 16 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/591, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Vokietijos Federacinės Respublikos pasiūlytas narys

11

 

*

2018 m. balandžio 16 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/592, kuriuo skiriami Darbuotojų judėjimo laisvės patariamojo komiteto Liuksemburgui atstovaujantys nariai ir pakaitiniai nariai

12

 

*

2018 m. balandžio 16 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/593, leisti Italijos Respublikai nustatyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 218 ir 232 straipsnių

14

 

*

2018 m. balandžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/594, kuriuo nustatoma, kad benzen-1,2,4-trikarboksirūgšties 1,2 anhidridas (trimelito rūgšties anhidridas) (TMA) yra labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio f punktą (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 2112)  ( 1 )

16

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2017 m. gegužės 31 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 94/17/COL, kuriuo užbaigiamas oficialus išimties taisyklės, pagal 2014–2020 m. diferencijuotų socialinio draudimo įmokų schemą taikomos kilnojamojo pobūdžio paslaugoms, tyrimas (Norvegija) [2018/595]

18

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top