EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:062:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 62, 2018 m. kovo 5 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 62

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. kovo 5d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2018 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/317, kuriuo nustatoma nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1967/2006 nuostatų dėl minimalaus atstumo nuo kranto ir minimalaus jūros gylio reikalavimų nukrypti leidžianti nuostata, taikoma afijų (Aphia minuta) žvejybai laivų gaubiamaisiais tinklais tam tikruose Italijos teritoriniuose vandenyse

1

 

*

2018 m. vasario 22 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2018/318, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1011/2012 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2018/7)

4

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. vasario 27 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/319, kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos Peržiūros komiteto 26-ojoje sesijoje dėl tam tikrų Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties ir jos priedų pakeitimų

10

 

*

2018 m. vasario 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/320 dėl prekybai uodegotaisiais varliagyviais Sąjungoje ir jų įvežimui į Sąjungą taikomų tam tikrų gyvūnų sveikatos apsaugos priemonių, susijusių su grybeliu Batrachochytrium salamandrivorans (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 1208)  ( 1 )

18

 

*

2018 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/321, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/224, kuriuo nustatomos pagal programą „Galileo“ sukurtos sistemos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1285/2013 2 straipsnio 4 dalies c punkte nurodytai funkcijai atlikti teikiamos komercinės paslaugos techninės ir veikimo specifikacijos

34

 

*

2018 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/322 dėl patikrinimo procedūros dėl Turkijos Respublikos sudaromų prekybos kliūčių, kuriomis daromas poveikis nepadengto popieriaus be medienos masės importui, laikino sustabdymo

36

 

 

GAIRĖS

 

*

2018 m. vasario 22 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2018/323, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2018/8)

38

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top