EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:060:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 60, 2018 m. kovo 2 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 60

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

61 metai
2018m. kovo 2d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/306, kuriuo nustatomos įpareigojimo iškrauti menkių ir jūrinių plekšnių laimikį, sužvejotą vykdant žvejybą Baltijos jūroje, įgyvendinimo specifikacijos

1

 

*

2018 m. vasario 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/307, kuriuo su salmonelėmis susijusių specialių garantijų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, taikymas išplečiamas Danijai skirtai broilerių (Gallus gallus) mėsai ( 1 )

5

 

*

2018 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/308, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/59/ES nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su pertvarkymo institucijų nustatomos ir Europos bankininkystės institucijai perduodamos informacijos apie minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą formomis, šablonais ir apibrėžtimis ( 1 )

7

 

*

2018 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/309, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nepratęsiamas veikliosios medžiagos propinebo patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

16

 

 

2018 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/310, kuriuo nustatomi nuo 2018 m. kovo 2 d. galiojantys grūdų sektoriaus importo muitai

19

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2018 m. vasario 27 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/311, kuriuo nustatoma pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtiniame komitete, įsteigtame pagal Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos susitarimą dėl vizų režimo supaprastinimo, dėl to Susitarimo įgyvendinimo bendrųjų gairių priėmimo

23

 

*

2018 m. vasario 27 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/312, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Ispanijos Karalystės pasiūlytas narys

39

 

*

2018 m. vasario 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/313, kuriuo dėl pasienio kontrolės postų ir TRACES veterinarijos padalinių sąrašų iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/821/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 1149)  ( 1 )

40

 

*

2018 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/314, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 1401)  ( 1 )

44

 

 

REKOMENDACIJOS

 

*

2017 m. lapkričio 20 d. ES ir Armėnijos bendradarbiavimo tarybos rekomendacija Nr. 1/2017 dėl ES ir Armėnijos partnerystės prioritetų [2018/315]

51

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2017 m. balandžio 4 d. Europos Centrinio Banko gairių (ES) 2017/697 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu (ECB/2017/9) klaidų ištaisymas ( OL L 101, 2017 4 13 )

56

 

*

2016 m. lapkričio 3 d. Europos Centrinio Banko gairių (ES) 2016/2249 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (ECB/2016/34) klaidų ištaisymas ( OL L 347, 2016 12 20 )

57

 

*

2017 m. spalio 10 d. Europos Centrinio Banko sprendimo (ES) 2017/2081, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2017/30), klaidų ištaisymas ( OL L 295, 2017 11 14 )

57

 

*

2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/2379 dėl Kanados ataskaitos, kurioje nurodytas tipinis išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išsiskiriančių auginant žemės ūkio žaliavas, kiekis, pripažinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/28/EB klaidų ištaisymas ( OL L 337, 2017 12 19 )

57

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top