EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:331:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 331, 2017 m. gruodžio 14 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 331

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. gruodžio 14d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2017 m. spalio 9 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/2307 dėl Europos Sąjungos ir Čilės Respublikos susitarimo dėl prekybos ekologiškais produktais sudarymo

1

 

 

Europos Sąjungos ir Čilės Respublikos susitarimas dėl prekybos ekologiškais produktais

4

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2308 dėl leidimo naudoti Bacillus subtilis (DSM 5750) ir Bacillus licheniformis (DSM 5749) preparatą kaip žindomų paršelių pašarų priedą (leidimo turėtojas – „Chr. Hansen A/S“) ( 1 )

19

 

*

2017 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2309 dėl tam tikrų žuvų išteklių 2017 m. žvejybos kvotų sumažinimo atsižvelgiant į ankstesniais metais viršytas kitų išteklių žvejybos kvotas, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1345

23

 

*

2017 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2310, kuriuo leidžiama naudoti 2018 m. tarifinę kvotą, taikomą tam tikroms į Sąjungą importuojamoms iš perdirbtų žemės ūkio produktų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 510/2014, pagamintoms Norvegijos kilmės prekėms

36

 

*

2017 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2311, kuriuo nustatomas Sąjungoje taikomų didžiausių leidžiamų skambučio užbaigimo judriojo ryšio tinkluose mokesčių svertinis vidurkis ir panaikinimas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2292 ( 1 )

39

 

*

2017 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2312 dėl leidimo naudoti Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) preparatą pagal naują paskirtį – kaip paršavedžių, žindomų paršelių ir šunų pašaro priedą (leidimo turėtojas – „Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.“, atstovaujamas „Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office“) ( 1 )

41

 

*

2017 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2313, kuriuo nustatomos augalų vežimo Sąjungos teritorijoje pasų ir augalų įvežimo į saugomą zoną ir vežimo joje pasų formos specifikacijos

44

 

 

2017 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2314, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas kiekiui, dėl kurio 2017 m. lapkričio 20 d.–2017 m. lapkričio 30 d. pateiktos importo licencijų paraiškos, ir nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2018 m. liepos 1 d.–2018 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 2535/2001 leistas naudoti tarifines kvotas pieno ir pieno produktų sektoriuje

53

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/2315, kuriuo nustatomas nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas (PESCO) ir nustatomas dalyvaujančių valstybių narių sąrašas

57

 

*

2017 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2316, kuriuo panaikinamas Sprendimas 92/176/EEB dėl Animo tinklo naudojimui numatytų žemėlapių (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8316)  ( 1 )

78

 

*

2017 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2317, kuriuo pripažįstama, kad savanoriška schema „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ tinka atitikčiai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatytiems tvarumo kriterijams įrodyti

79

 

*

2017 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2318 dėl finansų rinkoms Australijoje taikomos teisinės ir priežiūros sistemos lygiavertiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES ( 1 )

81

 

*

2017 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2319 dėl pripažintiems biržos operatoriams Ypatingajame Administraciniame Kinijos Regione Honkonge taikomos teisinės ir priežiūros sistemos lygiavertiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES ( 1 )

87

 

*

2017 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2320 dėl nacionalinėms vertybinių popierių biržoms ir daugiašalėms prekybos sistemoms Jungtinėse Amerikos Valstijose taikomos teisinės ir priežiūros sistemos lygiavertiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES ( 1 )

94

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top