Help Print this page 

Document L:2017:295:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 295, 2017 m. lapkričio 14 d.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 295

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. lapkričio 14d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2017 m. lapkričio 6 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/2060 dėl Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, trečiojo papildomo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. lapkričio 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/2061, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu

3

 

*

2017 m. lapkričio 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/2062, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

4

 

*

2017 m. lapkričio 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/2063 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje

21

 

*

2017 m. lapkričio 13 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2064, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalis ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1420

38

 

*

2017 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2065, kuriuo patvirtinamos veikliosios medžiagos 8-hidroksichinolino patvirtinimo sąlygos, nustatytos Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 540/2011, ir dėl veikliosios medžiagos 8-hidroksichinolino įtraukimo į keistinų medžiagų sąrašą iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/408 ( 1 )

40

 

*

2017 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2066, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinami garstyčių sėklų milteliai kaip pagrindinė medžiaga ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

43

 

*

2017 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2067, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, paprikų ekstraktas (kapsantinas, kapsorubinas E 160 c) nepatvirtinamas kaip pagrindinė medžiaga ( 1 )

47

 

*

2017 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2068, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, kalio sorbatas nepatvirtinamas kaip pagrindinė medžiaga ( 1 )

49

 

*

2017 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2069, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų flonikamido (IKI-220), metalaksilo, penoksulamo ir prokvinazido patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

51

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. lapkričio 6 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/2070, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Suomijos Respublikos pasiūlytas pakaitinis narys

54

 

*

2017 m. lapkričio 13 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/2071, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis Pietų Kaukaze ir krizės Gruzijoje klausimais

55

 

*

2017 m. lapkričio 13 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/2072, kuriuo atnaujinamas ir iš dalies keičiamas asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas ir iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2017/1426

57

 

*

2017 m. lapkričio 13 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/2073, kuriuo iš dalies keičiama Bendroji pozicija 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu

59

 

*

2017 m. lapkričio 13 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/2074 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje

60

 

*

2017 m. rugsėjo 4 d. Komisijos deleguotasis sprendimas (ES) 2017/2075, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė, VII priedas ( 1 )

69

 

*

2017 m. lapkričio 7 d. Komisijos sprendimas (ES) 2017/2076, kuriuo dėl ekologinių kriterijų, taikomų suteikiant ES ekologinį ženklą kietosioms dangoms, galiojimo laikotarpio iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/607/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 7247)  ( 1 )

74

 

*

2017 m. lapkričio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2077, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/50/EB dėl 24 GHz radijo dažnių juostos suderinimo automobilinių mažojo nuotolio radaro ryšio įrenginių terminuotam naudojimui Bendrijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 7374)  ( 1 )

75

 

*

2017 m. lapkričio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2078, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 leidžiama išplėsti iš mielių gautų beta gliukanų kaip naujos maisto sudedamosios dalies naudojimo paskirtį (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 7391)

77

 

*

2017 m. lapkričio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2079, kuriuo leidžiama pateikti rinkai taksifolino koncentruotą ekstraktą kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 7418)

81

 

*

2017 m. rugsėjo 22 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2017/2080, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/9 dėl prieigos prie tam tikrų TARGET2 duomenų ir jų naudojimo (ECB/2017/29)

86

 

*

2017 m. spalio 10 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2017/2081, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2017/30)

89

 

 

GAIRĖS

 

*

2017 m. rugsėjo 22 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2017/2082, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2017/28)

97

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top