Help Print this page 

Document L:2017:209:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 209, 2017 m. rugpjūčio 12 d.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 209

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. rugpjūčio 12d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. birželio 2 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1464, kuriuo dėl prekybos lengvatų, suteiktų Kosovui įsigaliojus Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimui, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009 ( *1 )

1

 

*

2017 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1465 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

5

 

*

2017 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1466, kuriuo leidžiama pradėti naudoti Kosovo kilmės vyno Sąjungos tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka ( *1 )

8

 

*

2017 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1467, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1255/2010 nuostatos dėl jaučių jauniklių mėsos produktų, kurių kilmės šalis – Kosovas, importo tarifinių kvotų ( *1 )

13

 

*

2017 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1468, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 354/2011 dėl leidimo naudoti tam tikrų Bosnijos ir Hercegovinos kilmės žuvų ir žuvininkystės produktų Sąjungos tarifines kvotas ir jų administravimo

15

 

*

2017 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1469, kuriuo nustatomas standartinis draudimo produkto informacinio dokumento pateikimo formatas ( 1 )

19

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. vasario 2 d. Komisijos sprendimas (ES) 2017/1470 dėl pagalbos schemų SA.26763 2014/C (ex 2012/NN), kurias Prancūzija taikė autobusų transporto įmonėms Il de Franso regione (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 439)  ( 1 )

24

 

*

2017 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos sprendimas (ES) 2017/1471, kuriuo dėl valstybių narių metinių 2017–2020 m. laikotarpio išmetamųjų dujų kiekio kvotų patikslinimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/162/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 5556)

53

 


 

(*1)   Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top