EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:208:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 208, 2017 m. rugpjūčio 11 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 208

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. rugpjūčio 11d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. liepos 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1447, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo [Limone Interdonato Messina (SGN)] specifikacijos pakeitimas

1

 

*

2017 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1448, kuriuo uždraudžiama su Europos Sąjungos valstybių narių vėliavomis plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius NAFO 3M zonoje

3

 

*

2017 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1449, kuriuo laikinai uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti juodadėmes menkes Vb ir VIa zonų Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse

5

 

*

2017 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1450, kuriuo laikinai uždraudžiama su Danijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastąsias molvas IIIa zonoje ir III b, c ir d zonų Sąjungos vandenyse

7

 

*

2017 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1451, kuriuo laikinai uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes VIIa zonoje

9

 

*

2017 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1452, kuriuo laikinai uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius beriksus III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse

11

 

*

2017 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1453, kuriuo laikinai uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti juodąsias kalavijas VIII, IX ir X zonų Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse

13

 

*

2017 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1454, kuriuo nustatomi valstybių narių ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 techniniai formatai

15

 

*

2017 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1455, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką neatnaujinamas veikliosios medžiagos pikoksistrobino patvirtinimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

28

 

*

2017 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1456, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

31

 

*

2017 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1457, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

33

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. rugpjūčio 10 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2017/1458, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

36

 

*

2017 m. rugpjūčio 10 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2017/1459, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

38

 

*

2017 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1460, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2008 dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su žvyneline tam tikrose valstybėse narėse (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 5471)  ( 1 )

42

 

*

2017 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1461, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimo 2007/777/EB II priede pateikiamas trečiųjų šalių ir jų dalių, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą mėsos gaminius ir apdorotus skrandžius, pūsles ir žarnas, sąrašas (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 5472)  ( 1 )

46

 

*

2017 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1462, kuriuo pripažįstama, kad savanoriška schema „REDcert“ yra tinkama atitikčiai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatytiems tvarumo kriterijams įrodyti

51

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2017 m. liepos 7 d. CARIFORUM IR ES specialiojo muitinių bendradarbiavimo ir prekybos lengvinimo komiteto sprendimas Nr. 1/2017 dėl nuostatos, kuria leidžiama nukrypti nuo CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimo I protokole išdėstytų prekių kilmės taisyklių, atsižvelgiant į ypatingą Dominikos Respublikos padėtį, susijusią su tam tikrais tekstilės gaminiais [2017/1463]

53

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top