Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:177:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 177, 2017 m. liepos 8 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 177

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. liepos 8d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. kovo 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1227 dėl klijuotosios sluoksninės medienos produktų, kuriems taikomas darnusis standartas EN 14080, ir dantytuoju dygiu sujungtos statybinės masyviosios medienos produktų, kuriems taikomas darnusis standartas EN 15497, klasifikavimo pagal degumą sąlygų, neatliekant bandymų, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/610/EB ( 1 )

1

 

*

2017 m. kovo 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1228 dėl išorinio ir vidinio tinko organinių rišiklių pagrindu, kuriam taikomas darnusis standartas EN 15824, ir tinko skiedinių, kuriems taikomas darnusis standartas EN 998-1, klasifikavimo pagal degumą sąlygų, neatliekant bandymų ( 1 )

4

 

*

2017 m. gegužės 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1229, kuriuo ištaisomos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1333/2011, nustatančio bananų prekybos standartus, tų prekybos standartų laikymosi patikros taisykles ir pranešimų teikimo tvarką bananų sektoriuje, tam tikrų kalbų redakcijos

6

 

*

2017 m. gegužės 31 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1230, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais išsamiau patikslinami lengvatinio netenkamų pinigų srauto arba gaunamų pinigų srauto koeficiento taikymo tarpvalstybinėms nepanaudotoms kredito arba likvidumo priemonėms grupėje arba institucinėje užtikrinimo sistemoje papildomi objektyvūs kriterijai ( 1 )

7

 

*

2017 m. birželio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1231, kuriuo, siekiant aiškiau išdėstyti procedūros elementus, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1153, kuriuo nustatoma dėl reglamentuojamos bandymo procedūros pakeitimo reikalingų koreliacijos parametrų nustatymo metodika ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1014/2010 ( 1 )

11

 

*

2017 m. liepos 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1232 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

23

 

*

2017 m. liepos 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1233 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

26

 

*

2017 m. liepos 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1234 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

29

 

*

2017 m. liepos 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1235, kuriuo 270-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis

32

 

*

2017 m. liepos 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1236, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 nustatomas 2017 kalendorinių metų tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas

34

 

*

2017 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1237, kuriuo dėl didžiausio leidžiamo cianido rūgšties kiekio rinkai pateiktuose galutiniam vartotojui skirtuose neperdirbtuose, sveikuose, smulkintuose, maltuose, skaldytuose, kapotuose abrikosų branduoliuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 ( 1 )

36

 

*

2017 m. liepos 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1238, kuriuo nustatomas reikalavimas registruoti importuojamus tam tikrus Kinijos Liaudies Respublikos kilmės korozijai atsparius plienus

39

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. liepos 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1239 dėl Etiopijos jūrininkų rengimo ir atestavimo sistemų pripažinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/106/EB (pranešta dokumentu C(2017) 4555)  ( 1 )

43

 

*

2017 m. liepos 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1240, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/247 dėl apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 4896)  ( 1 )

45

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top