EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:173:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 173, 2017 m. liepos 6 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 173

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. liepos 6d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. liepos 5 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1200, kuriuo atsisakoma leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata ( 1 )

1

 

*

2017 m. liepos 5 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1201, kuriuo atsisakoma leisti vartoti maisto produktų sveikumo teiginį, nesusijusį su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata ( 1 )

4

 

*

2017 m. liepos 5 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1202, kuriuo atsisakoma leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata ( 1 )

6

 

*

2017 m. liepos 5 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1203, kuriuo dėl organinio silicio (monometilsilantriolio) ir kalcio fosforilo oligosacharidų (POs-Ca®), dedamų į maisto produktus ir naudojamų maisto papildams gaminti, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 ( 1 )

9

 

*

2017 m. liepos 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1204, kuriuo ištaisoma Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2403, kuriuo nustatomos bendrosios deaktyvacijos standartų ir metodų gairės siekiant užtikrinti, kad deaktyvuoti šaunamieji ginklai būtų visiškai netinkami naudoti, redakcija slovakų kalba ( 1 )

12

 

 

2017 m. liepos 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1205, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas kiekiams, dėl kurių 2017 m. birželio 23–birželio 30 d. pateiktos importo licencijų paraiškos pagal Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2081 leidžiamas naudoti tam tikrų Ukrainos kilmės grūdų tarifines kvotas

13

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. liepos 4 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/1206 dėl valstybių narių finansinių įnašų, mokėtinų Europos plėtros fondui finansuoti, įskaitant 2017 m. antrąją įnašo dalį

15

 

*

2017 m. liepos 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1207, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 atnaujinamas leidimas pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 (MON-ØØ81Ø-6), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 4453)  ( 1 )

18

 

*

2017 m. liepos 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1208, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės GHB119 (BCS-GHØØ5–8), kurie iš jos sudaryti arba kurie iš jos pagaminti (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 4457)  ( 1 )

23

 

*

2017 m. liepos 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1209, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ir iš dviejų, trijų ar keturių modifikacijų Bt11, 59122, MIR604, 1507 ir GA21 sudarytų genetiškai modifikuotų kukurūzų, arba kurie iš jų sudaryti arba pagaminti (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 4460)  ( 1 )

28

 

*

2017 m. liepos 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1210, kuriuo nustatoma, kad bis(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), dibutilftalatas (DBP), benzilbutilftalatas (BBP) ir diizobutilftalatas (DIBP) yra labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio f punktą (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 4462)  ( 1 )

35

 

*

2017 m. liepos 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1211, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės 281–24–236 × 3006–210–23 × MON 88913 (DAS-24236–5 × DAS-21Ø23–5 × MON-88913–8), kurie iš jos sudaryti arba iš jos pagaminti (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 4495)  ( 1 )

38

 

*

2017 m. liepos 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1212, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų DAS-40278-9, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 4503)  ( 1 )

43

 

*

2017 m. liepos 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1213 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo statusą turinčios integruotos struktūrinės biologijos infrastruktūros „Instruct ERIC“ įsteigimo (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 4507)

47

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top