Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:138:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 138, 2017 m. gegužės 25 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 138

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. gegužės 25d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. gegužės 24 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/890, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje, 17 straipsnio 1 dalis

1

 

*

2017 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/891, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektorių, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas nuostatomis dėl tuose sektoriuose taikytinų nuobaudų ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011

4

 

*

2017 m. kovo 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/892, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės

57

 

*

2017 m. gegužės 24 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/893, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001 I ir IV priedų ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 142/2011 X, XIV ir XV priedų nuostatos dėl perdirbtų gyvūninių baltymų ( 1 )

92

 

*

2017 m. gegužės 24 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/894, kuriuo dėl avių genotipo nustatymo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001 III ir VII priedai ( 1 )

117

 

*

2017 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/895 dėl leidimo naudoti 3-fitazės, gautos iš Komagataella pastoris (CECT 13094), preparatą kaip mėsinių viščiukų ir vištų dedeklių pašarų priedą (leidimo turėtojas – „Fertinagro Nutrientes S.L.“) ( 1 )

120

 

*

2017 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/896 dėl leidimo naudoti 6-fitazės, gautos iš Trichoderma reesei (ATCC SD-6528), preparatą kaip visų rūšių naminių paukščių ir visų rūšių kiaulių (išskyrus žindomus paršelius) kieto pavidalo pašarų priedą (leidimo turėtojas – „Danisco (UK) Ltd“) ( 1 )

123

 

 

2017 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/897, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

126

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2017 m. gegužės 24 d. Komisijos direktyva (ES) 2017/898, kuria nustatomos žaislams gaminti naudojamų cheminių medžiagų tikslios ribinės vertės ir iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo C priedėlio nuostatos dėl bisfenolio A ( 1 )

128

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2017/899 dėl 470–790 MHz dažnių juostos naudojimo Sąjungoje

131

 

*

2017 m. gegužės 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/900 dėl ES sutarties 50 straipsnio ad hoc darbo grupės, kuriai pirmininkauja Tarybos generalinis sekretoriatas, įsteigimo

138

 

*

2017 m. gegužės 24 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2017/901, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai

140

 

*

2017 m. gegužės 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/902, kuriuo sudaromas Sąjungos inspektorių, galinčių atlikti inspektavimą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, sąrašas (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 3252)

143

 

*

2017 m. gegužės 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/903, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/163/ES dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų planų patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 3324)  ( 1 )

189

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top