EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:128:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 128, 2017 m. gegužės 19 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 128

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. gegužės 19d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Susitarimas pagal 2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/1017 dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/854, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 99 straipsnį suteikiama apsauga pavadinimui „Darnibole“ (SKVN)

9

 

*

2017 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/855, kuriuo dėl veikliosios medžiagos diflubenzurono patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

10

 

*

2017 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/856, kuriuo dėl veikliosios medžiagos fluroksipiro patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

14

 

 

2017 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/857, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

17

 

 

2017 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/858 dėl devintojo dalinio kvietimo dalyvauti konkurse, paskelbtame Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/2080, dėl mažiausios nugriebto pieno miltelių pardavimo kainos nustatymo

19

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. gegužės 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/859 dėl pozicijos, kuri turi būti priimta Europos Sąjungos vardu EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo (Biudžeto eilutė 02 03 01 „Vidaus rinka“ ir biudžeto eilutė 02 03 04 „Vidaus rinkos valdymo priemonės“)

20

 

*

2017 m. gegužės 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/860 dėl pozicijos, kuri Europos Sąjungos vardu turi būti priimta EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo (biudžeto eilutė 33 02 03 01)

23

 

*

2017 m. gegužės 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/861 dėl pozicijos, kuri turi būti priimta Europos Sąjungos vardu EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo 3 protokolo dėl produktų, nurodytų Susitarimo 8 straipsnio 3 dalies b punkte, dalinio pakeitimo

25

 

*

2017 m. gegužės 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/862, kuriuo nustatomi gyvūnų sveikatos reikalavimai ir veterinarinio sertifikavimo sąlygos, taikytini pakartotinai įvežant registruotus arklius varžyboms po jų laikino eksporto į Turkmėnistaną, dėl Turkmėnistano įrašo iš dalies keičiamas Sprendimo 93/195/EEB I priedas ir dėl Turkmėnistano įrašo trečiųjų šalių ir jų teritorijų, iš kurių į Sąjungą leidžiama importuoti gyvus arklinių šeimos gyvūnus ir arklių rūšių spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąraše iš dalies keičiamas Sprendimo 2004/211/EB I priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 3207)  ( 1 )

55

 

*

2017 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/863, kuriuo atnaujinama atvirosios programinės įrangos licencija EUPL, kad būtų sudarytos geresnės sąlygos dalytis viešojo administravimo institucijų kuriama programine įranga ir ją pakartotinai naudoti

59

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2013 m. balandžio 4 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 344/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių II, III, V ir VI priedai, klaidų ištaisymas ( OL L 114, 2013 4 25 )

65

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top