EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:113:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 113, 2017 m. balandžio 29 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 113

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. balandžio 29d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Pranešimas dėl Papildomo protokolo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, įsigaliojimo tarp Europos Sąjungos ir Peru

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/747, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014 nuostatos dėl kriterijų, susijusių su ex ante įnašų apskaičiavimu, ir dėl aplinkybių ir sąlygų, kuriomis gali būti iš dalies arba visiškai atleidžiama nuo papildomų ex post įnašų mokėjimo ( 1 )

2

 

*

2016 m. gruodžio 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/748, kuriuo, atsižvelgiant į 2013, 2014 ir 2015 m. užregistruotų naujų mažos keliamosios galios krovininių transporto priemonių masės pokyčius, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 510/2011 I priedas ( 1 )

9

 

*

2017 m. vasario 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/749, kuriuo dėl Kazachstano išbraukimo iš I priede pateikto šalių sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/755

11

 

*

2017 m. vasario 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/750, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 673/2005, nustatantis papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams

12

 

*

2017 m. kovo 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/751, kuriuo iš dalies keičiamos deleguotųjų reglamentų (ES) 2015/2205, (ES) 2016/592 ir (ES) 2016/1178 nuostatos dėl tam tikrų sandorio šalių, prekiaujančių ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, tarpuskaitos prievolių laikymosi termino ( 1 )

15

 

*

2017 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/752, kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais ( 1 )

18

 

*

2017 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/753, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos cihalofop-butilo patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

24

 

*

2017 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/754, kuriuo leidžiama pradėti naudoti tam tikrų Ekvadoro kilmės žemės ūkio produktų ir perdirbtų žemės ūkio produktų Sąjungos tarifines kvotas ir nustatoma jų valdymo tvarka

28

 

*

2017 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/755, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos mezosulfurono patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

35

 

 

2017 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/756, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

40

 

 

2017 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/757 dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1273/2011 leista naudoti 2017 m. balandžio mėn.

42

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/758 dėl pozicijos, kuri turi būti priimta Europos Sąjungos vardu aštuntajame Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų šalių konferencijos posėdyje, dėl pasiūlymų iš dalies pakeisti A, B ir C priedus

45

 

*

2017 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/759 dėl bendrų protokolų ir duomenų formatų, kuriuos turi naudoti oro vežėjai, perduodami PNR duomenis informacijos apie keleivius skyriams

48

 

*

2017 m. balandžio 24 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2017/760 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2017 m. (ECB/2017/11)

52

 

 

REKOMENDACIJOS

 

*

2017 m. balandžio 26 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2017/761 dėl Europos socialinių teisių ramsčio

56

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2016 m. birželio 24 d. Tarybos reglamento (ES) 2016/1103, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas jurisdikcijos, taikytinos teisės ir teismo sprendimų sutuoktinių turto teisinių režimų klausimais pripažinimo ir vykdymo srityje, klaidų ištaisymas ( OL L 183, 2016 7 8 )

62

 

*

2016 m. birželio 24 d. Tarybos reglamento (ES) 2016/1104, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimais pripažinimo ir vykdymo srityje, klaidų ištaisymas ( OL L 183, 2016 7 8 )

62

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top