Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:087:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 87, 2017 m. kovo 31 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 87

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. kovo 31d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. balandžio 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/565, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma nuostatomis dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų bei veiklos sąlygų ir toje direktyvoje apibrėžtų terminų ( 1 )

1

 

*

2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/566, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų papildoma neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykio, apskaičiuojamo siekiant išvengti tvarką pažeidžiančios prekybos sąlygų, techniniais reguliavimo standartais ( 1 )

84

 

*

2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/567, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 nuostatos dėl apibrėžčių, skaidrumo, portfelio suspaudimo ir su produktais susijusių intervencinių priemonių ir pozicijų priežiūros priemonių ( 1 )

90

 

*

2016 m. gegužės 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/568, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma leidimo prekiauti finansinėmis priemonėmis reguliuojamoje rinkoje techniniais reguliavimo standartais ( 1 )

117

 

*

2016 m. gegužės 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/569, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma prekybos finansinėmis priemonėmis sustabdymo ir jų pašalinimo iš prekybos techniniais reguliavimo standartais ( 1 )

122

 

*

2016 m. gegužės 26 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/570, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų papildoma nustatymo, kuri rinka yra ypač svarbi likvidumo požiūriu, susijusio su pranešimais apie laikiną prekybos sustabdymą, techniniais reguliavimo standartais ( 1 )

124

 

*

2016 m. birželio 2 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/571, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais dėl duomenų teikimo paslaugų teikėjams taikytinų veiklos leidimo išdavimo, organizacinių ir skelbimo apie sandorius reikalavimų ( 1 )

126

 

*

2016 m. birželio 2 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/572, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, patikslinančiais teiktinus duomenis, buvusius prieš sudarant ir sudarius sandorį, bei duomenų išskaidymo lygį ( 1 )

142

 

*

2016 m. birželio 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/573, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų papildoma techniniais reguliavimo standartais dėl reikalavimų, skirtų sąžiningoms ir nediskriminacinėms kolokacijos paslaugoms ir mokesčių sistemoms užtikrinti ( 1 )

145

 

*

2016 m. birželio 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/574, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma verslo laikrodžių tikslumo lygio techniniais reguliavimo standartais ( 1 )

148

 

*

2016 m. birželio 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/575, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su sandorių vykdymo kokybės duomenimis, kuriuos turi skelbti vykdymo vietos ( 1 )

152

 

*

2016 m. birželio 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/576, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su investicinių įmonių kasmet skelbiama informacija apie vykdymo vietų identifikavimo duomenis ir vykdymo kokybę ( 1 )

166

 

*

2016 m. birželio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/577, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas apimties viršutinės ribos mechanizmo ir informacijos teikimo skaidrumo ir kitų skaičiavimų tikslams techniniais reguliavimo standartais ( 1 )

174

 

*

2016 m. birželio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/578, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų papildoma techniniais reguliavimo standartais, patikslinančiais reikalavimus dėl rinkos formavimo susitarimų ir sistemų ( 1 )

183

 

*

2016 m. birželio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/579, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su tiesioginiu, svarbiu ir iš anksto numatomu išvestinių finansinių priemonių sutarčių poveikiu Sąjungoje ir su taisyklių bei pareigų vengimo prevencija ( 1 )

189

 

*

2016 m. birželio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/580, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas finansinių priemonių pavedimų atitinkamų duomenų laikymo techniniais reguliavimo standartais ( 1 )

193

 

*

2016 m. birželio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/581, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas prekybos vietų ir pagrindinių sandorio šalių tarpuskaitos prieigos techniniais reguliavimo standartais ( 1 )

212

 

*

2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/582, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas pareigos atlikti išvestinių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tarpuskaitą ir priėmimo tarpuskaitai laiko techniniais reguliavimo standartais ( 1 )

224

 

*

2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/583, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais, susijusiais su obligacijomis, struktūrizuotais finansiniais produktais, apyvartiniais taršos leidimais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ( 1 )

229

 

*

2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/584, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami prekybos vietoms taikomi organizaciniai reikalavimai ( 1 )

350

 

*

2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/585, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su finansinių priemonių bazinių duomenų standartais bei formatu ir su techninėmis priemonėmis dėl tvarkos, kurią turi nustatyti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ir kompetentingos institucijos ( 1 )

368

 

*

2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/586, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma informacijos keitimosi tarp kompetentingų institucijų, bendradarbiaujančių atliekant priežiūrą, patikras ir tyrimus vietoje, techniniais reguliavimo standartais ( 1 )

382

 

*

2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/587, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais dėl akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių ir su pareiga tam tikrų akcijų sandorius vykdyti prekybos vietoje arba per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką ( 1 )

387

 

*

2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/588, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su kainos pokyčio dydžio tvarka, taikoma akcijoms, depozitoriumo pakvitavimams ir biržiniams fondams ( 1 )

411

 

*

2016 m. liepos 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/589, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami investicinėms įmonėms, vykdančioms algoritminę prekybą, taikomi organizaciniai reikalavimai ( 1 )

417

 

*

2016 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/590, kuriuo Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas pranešimo apie sandorius kompetentingoms institucijoms techniniais reguliavimo standartais ( 1 )

449

 

*

2016 m. gruodžio 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/591, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimų taikymo techniniais reguliavimo standartais ( 1 )

479

 

*

2016 m. gruodžio 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/592, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su kriterijais, pagal kuriuos nustatoma, ar veikla laikoma papildoma pagrindinės veiklos atžvilgiu ( 1 )

492

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2016 m. balandžio 7 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2017/593, kuria papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES nuostatos dėl klientams priklausančių finansinių priemonių ir lėšų apsaugos, produktų valdymo pareigų ir taisyklių, taikomų mokesčių, komisinio atlyginimo arba bet kokios piniginės ar nepiniginės naudos teikimui arba gavimui ( 1 )

500

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top