Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:073:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 73, 2017 m. kovo 18 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 73

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. kovo 18d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2017 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/470 dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp Europos Sąjungos, Šveicarijos, Norvegijos ir Turkijos pagal Europos Sąjungos bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą pasirašymo Europos Sąjungos vardu

1

 

*

2017 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/471 dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp Europos Sąjungos, Šveicarijos, Norvegijos ir Turkijos pagal Europos Sąjungos bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą pasirašymo Europos Sąjungos vardu

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. kovo 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/472, kuriuo dėl paraiškų teikimo laikotarpių iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2016/2080

5

 

 

2017 m. kovo 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/473, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

7

 

 

2017 m. kovo 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/474, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas kiekiui, dėl kurio 2017 m. kovo 1–7 d. pateiktos importo licencijų paraiškos pagal Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leistas naudoti tarifines kvotas paukštienos sektoriuje

9

 

 

2017 m. kovo 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/475, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas kiekiui, dėl kurio 2017 m. kovo 1–7 d. pateiktos importo licencijų paraiškos, ir nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2017 m. liepos 1 d.–rugsėjo 30 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007 leistas naudoti tarifines kvotas paukštienos sektoriuje

11

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2017/476, kuriuo skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės pasiūlytas narys

14

 

*

2017 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/477 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi pagal Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kazachstano Respublikos tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą įsteigtoje Bendradarbiavimo taryboje, dėl Bendradarbiavimo tarybos, Bendradarbiavimo komiteto, specialių pakomitečių ar kitų organų darbo tvarkos taisyklių

15

 

*

2017 m. kovo 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/478, kuriuo tam tikros valstybės narės atleidžiamos nuo pareigos tam tikroms veislėms taikyti Tarybos direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 1999/105/EB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB dėl prekybos atitinkamai pašarinių augalų sėkla, javų sėkla, vynmedžių dauginimo medžiaga, miško dauginamąja medžiaga, runkelių sėkla, daržovių sėkla ir aliejinių bei pluoštinių augalų sėkla ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2010/680/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 1662)  ( 1 )

29

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top