Help Print this page 

Document L:2017:027:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 27, 2017 m. vasario 1 d.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 27

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. vasario 1d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. sausio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/160, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą

1

 

*

2017 m. sausio 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/161, kuriuo ištaisoma Komisijos reglamento (ES) Nr. 139/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės procedūros, teksto prancūzų kalba redakcija ( 1 )

99

 

*

2017 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/162 dėl tam tikrų žuvų išteklių 2016 m. žvejybos kvotų sumažinimo atsižvelgiant į ankstesniais metais viršytas kitų išteklių žvejybos kvotas, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2226 dėl tam tikrų žuvų išteklių 2016 m. žvejybos kvotų sumažinimo atsižvelgiant į ankstesniais metais viršytas žvejybos kvotas

101

 

 

2017 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/163, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

113

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2017 m. sausio 31 d. Komisijos direktyva (ES) 2017/164, kuria sudaromas ketvirtasis orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašas pagal Tarybos direktyvą 98/24/EB ir iš dalies keičiamos Komisijos direktyvos 91/322/EEB, 2000/39/EB ir 2009/161/ES ( 1 )

115

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. sausio 27 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/165, kuriuo skiriami Regionų komiteto Prancūzijos Respublikos pasiūlytas narys ir dvylika pakaitinių narių

121

 

*

2015 m. lapkričio 27 d. Komisijos sprendimas (ES) 2017/166 dėl valstybės pagalbos SA. 38831 (2014/C) (ex 2014/N), kurią Portugalija planuoja suteikti bendrovei „Volkswagen Autoeuropa, Lda“ (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 8232)  ( 1 )

123

 

*

2017 m. sausio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/167, kuriuo Belgijai, Čekijai, Prancūzijai ir Ispanijai suteikiama laikina teisė sertifikuoti konkrečių vaisinių augalų rūšių, nurodytų Tarybos direktyvos 2008/90/EB I priede, superelitinius motininius augalus ir superelitinę medžiagą, auginamus lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 60)

143

 

*

2017 m. sausio 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/168 dėl Interneto inžinerijos grupės techninių specifikacijų, nurodytinų vykdant viešuosius pirkimus, identifikavimo ( 1 )

151

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2015 m. lapkričio 19 d. Jungtinio žemės ūkio komiteto sprendimas Nr. 1/2015 dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 4 priedo 1, 2 ir 4 priedėlių pakeitimo [2017/169]

155

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2016 m. kovo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/799, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 ir nustatomi tachografų ir jų komponentų konstrukcijos, bandymo, įrengimo, naudojimo ir remonto reikalavimai, klaidų ištaisymas ( OL L 139, 2016 5 26 )

169

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top