EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:013:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 13, 2017 m. sausio 17 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 13

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. sausio 17d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/53 dėl leidimo naudoti butan-1-olį, heksan-1-olį, oktan-1-olį, nonan-1-olį, dodekan-1-olį, heptan-1-olį, dekan-1-olį, pentan-1-olį, etanolį, acetaldehidą, propanalį, butanalį, pentanalį, heksanalį, oktanalį, dekanalį, dodekanalį, nonanalį, heptanalį, undekanalį, 1,1-dietoksietaną, skruzdžių rūgštį, acto rūgštį, propiono rūgštį, valerijonų rūgštį, heksano rūgštį, oktano rūgštį, dekano rūgštį, dodekano rūgštį, oleino rūgštį, heksadekano rūgštį, tetradekano rūgštį, heptano rūgštį, nonano rūgštį, etilacetatą, propilacetatą, butilacetatą, heksilacetatą, oktilacetatą, nonilacetatą, decilacetatą, dodecilacetatą, heptilacetatą, metilacetatą, metilbutiratą, butilbutiratą, pentilbutiratą, heksilbutiratą, oktilbutiratą, etildekanoatą, etilheksanoatą, propilheksanoatą, pentilheksanoatą, heksilheksanoatą, metilheksanoatą, etilformiatą, etildodekanoatą, etiltetradekanoatą, etilnonanoatą, etiloktanoatą, etilpropionatą, metilpropionatą, etilvaleratą, butilvaleratą, etilheks-3-enoatą, etilheksadekanoatą, etil-trans-2-butenoatą, etilundekanoatą, butilizovaleratą, heksilizobutiratą, metil-2-metilbutiratą, heksil-2-metilbutiratą, trietilcitratą, heksilizovaleratą ir metil-2-metilvaleratą kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašaro priedus ( 1 )

1

 

*

2016 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/54 dėl leidimo naudoti 2-metilpropan-1-olį, izopentanolį, 3,7-dimetiloktan-1-olį, 2-etilheksan-1-olį, 2-metilpropanalį, 3-metilbutanalį, 2-metilbutiraldehidą, 3-metilsviesto rūgštį, 2-metilvalerijonų rūgštį, 2-etilsviesto rūgštį, 2-metilsviesto rūgštį, 2-metilheptano rūgštį, 4-metilnonano rūgštį, 4-metiloktano rūgštį, izobutilacetatą, izobutilbutiratą, 3-metilbutilheksanoatą, 3-metilbutildodekanoatą, 3-metilbutiloktanoatą, 3-metilbutilpropionatą, 3-metilbutilformiatą, gliceriltributiratą, izobutilizobutiratą, izopentilizobutiratą, izobutilizovaleratą, izopentil-2-metilbutiratą, 2-metilbutilizovaleratą ir 2-metilbutilbutiratą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus ( 1 )

80

 

*

2016 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/55 dėl leidimo naudoti oktan-2-olį, izopropilo alkoholį, pentan-2-olį, oktan-3-olį, heptan-2-oną, pentan-2-oną, 6-metil-hepta-3,5-dien-2-oną, nonan-3-oną, dekan-2-oną ir izopropilo tetradekanoatą kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašarų priedus ( 1 )

112

 

*

2016 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/56 dėl leidimo naudoti pieno rūgštį, 4-oksopentano rūgštį, gintaro rūgštį, fumaro rūgštį, etilacetoacetatą, etilo laktatą, butilo laktatą, etilo 4-oksovaleratą, dietilsukcinatą, dietilmalonatą, butil-O-butirillaktatą, heks-3-enillaktatą, heksillaktatą, butiro-1,4-laktoną, dekan-1,5-laktoną, undekan-1,5-laktoną, pentan-1,4-laktoną, nonano-1,5-laktoną, oktan-1,5-laktoną, heptan-1,4-laktoną ir heksan-1,4-laktoną kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašaro priedus ( 1 )

129

 

*

2016 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/57 dėl leidimo naudoti 1,8-cineolą, 3,4-dihidrokumariną ir 2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetrahidropiraną kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašaro priedus ( 1 )

153

 

*

2016 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/58 dėl leidimo naudoti alfa-terpineolį, nerolidolį, 2-(4-metilfenil) propan-2-olį, terpineolį ir linalilacetatą kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašarų priedus ( 1 )

159

 

*

2016 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/59 dėl leidimo naudoti 1,1-dimetoksi-2-feniletaną, fenetilformiatą, fenetiloktanoatą, fenetilizobutiratą, fenetil-2-metilbutiratą ir fenetilbenzoatą kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašarų priedus ( 1 )

167

 

*

2016 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/60 dėl leidimo naudoti izoeugenolį kaip kiaulių, atrajotojų ir arklių, išskyrus tuos, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti, taip pat gyvūnų augintinių, pašaro priedą ( 1 )

177

 

*

2016 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/61 dėl leidimo naudoti 4-alil-2,6-dimetoksifenolį ir eugenilacetatą kaip visų rūšių gyvūnų, išskyrus žuvų ir naminių paukščių, pašaro priedus ( 1 )

181

 

*

2016 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/62 dėl leidimo naudoti 3-(metiltio)propionaldehidą, metil-3-(metiltio)propionatą, aliltiolį, dimetilsulfidą, dibutilsulfidą, dialildisulfidą, dialiltrisulfidą, dimetiltrisulfidą, dipropildisulfidą, alilizotiocianatą, dimetildisulfidą, 2-metilbenzen-1-tiolį, S-metilbutantioatą, alilmetildisulfidą, 3-(metiltio)propan-1-olį, 3-(metiltio)heksan-1-olį, 1-propan-1-tiolį, dialilsulfidą, 2,4-ditiapentaną, 2-metil-2-(metilditio)propanalį, 2-metilpropan-1-tiolį, metilsulfinilmetaną, propan-2-tiolį, 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolaną ir 2-metil-4-propil-1,3-oksatianą kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašaro priedus ( 1 )

186

 

*

2016 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/63 dėl leidimo naudoti benzilo alkoholį, 4-izopropilbenzilo alkoholį, benzaldehidą, 4-izopropilbenzaldehidą, salicilaldehidą, p-tolualdehidą, 2-metoksibenzaldehidą, benzenkarboksirūgštį, belzilacetatą, benzilbutiratą, benzilformiatą, benzilpropionatą, benzilheksanoatą, benzilizobutiratą, benzilizovaleratą, heksilsalicilatą, benzilfenilacetatą, metilbenzenkarboksilatą, etilbenzenkarboksilatą, izopentilbenzenkarboksilatą, pentilsalicilatą ir izobutilbenzenkarboksilą kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašaro priedus ir veratraldehidą bei galo rūgštį – kaip tam tikrų rūšių gyvūnams skirtus pašaro priedus ( 1 )

214

 

*

2016 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/64 dėl leidimo naudoti amonizuotą glicirizo rūgštį kaip visų rūšių gyvūnų pašaro priedą ( 1 )

242

 

*

2016 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/65 dėl leidimo naudoti 1-izopropil- 4-metilbenzeną, pin-2(10)-eną, pin-2(3)-eną, beta-kariofileną, kamfeną, 1-izopropenil-4-metilbenzeną, delta-3-kareną ir d-limoneną kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašaro priedus ( 1 )

246

 

*

2016 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/66 dėl leidimo naudoti tanino rūgštį kaip visų rūšių gyvūnų pašaro priedą ( 1 )

259

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top