Help Print this page 

Document L:2016:333:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 333, 2016 m. gruodžio 8 d.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 333

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. gruodžio 8d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. gruodžio 1 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/2145, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės

1

 

*

2016 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2146, kuriuo atšaukiamas dviejų eksportuojančių gamintojų įsipareigojimo priėmimas Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES, kuriuo patvirtinamas pasiūlyto įsipareigojimo, susijusio su antidempingo ir antisubsidijų tyrimais dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų), priėmimas galutinių priemonių taikymo laikotarpiui

4

 

*

2016 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2147, kuriuo leidžiama padidinti vyno, gaminamo iš 2016 m. derliaus vynuogių, užaugintų kai kuriuose Vokietijos ir visuose Vengrijos vynuogių auginimo regionuose, sodrumo ribas

30

 

*

2016 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2148, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/936 nustatomos 2017 m. tekstilės kvotų valdymo ir paskirstymo taisyklės

32

 

*

2016 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2149, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Noix de Grenoble (SKVN)]

42

 

*

2016 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2150 dėl leidimo naudoti Lactobacillus plantarum DSM 29025 ir Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 preparatus kaip visų rūšių gyvūnų pašaro priedus ( 1 )

44

 

 

2016 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2151, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

48

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. spalio 27 d. Europos Parlamento sprendimas (ES) 2016/2152 dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

50

 

 

2016 m. spalio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija (ES) 2016/2153, su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba, dalį

51

 

*

2016 m. spalio 27 d. Europos Parlamento sprendimas (ES) 2016/2154 dėl bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

54

 

 

2016 m. spalio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija (ES) 2016/2155, su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

56

 

*

2016 m. spalio 27 d. Europos Parlamento sprendimas (ES) 2016/2156 dėl bendrosios įmonės ENIAC 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

58

 

*

2016 m. spalio 27 d. Europos Parlamento sprendimas (ES) 2016/2157 dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

60

 

 

2016 m. spalio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija (ES) 2016/2158, su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

62

 

*

2016 m. spalio 27 d. Europos Parlamento sprendimas (ES) 2016/2159 dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

64

 

*

2016 m. spalio 27 d. Europos Parlamento sprendimas (ES, Euratomas) 2016/2160 dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

66

 

 

2016 m. spalio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija (ES, Euratomas) 2016/2161, su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

68

 

*

2016 m. spalio 27 d. Europos Parlamento sprendimas (ES, Euratomas) 2016/2162 dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

70

 

*

2016 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/2163, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių nuostatos dėl Banca d'Italia išorės auditoriaus

72

 

*

2016 m. lapkričio 30 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2016/2164 dėl monetų emisijos apimties 2017 metais patvirtinimo (ECB/2016/43)

73

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top