EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:324:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 324, 2016 m. lapkričio 30 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 324

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. lapkričio 30d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2016 m. lapkričio 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/2087 dėl Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų pasirašymo Europos Sąjungos vardu

1

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2016 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2088, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

3

 

 

2016 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2089, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas tam tikrų pieno produktų, eksportuotinų į Dominikos Respubliką pagal Reglamente (EB) Nr. 1187/2009 nustatytas kvotas, eksporto licencijų paraiškoms

5

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. lapkričio 21 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2090, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/790/EB, leidžiantis Lenkijos Respublikai taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio

7

 

*

2016 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2091 dėl nustatymo, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio f punktą heksametilendiakrilatas (heksan-1,6-dioldiakrilatas) (HDDA) nėra labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7524)  ( 1 )

9

 

*

2016 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2092, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/163/ES dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų planų patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7569)  ( 1 )

11

 

*

2016 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2093 dėl nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios su registruotųjų eksportuotojų sistemos taikymo eksportui iš užjūrio šalių ir teritorijų data

18

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top