EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:319:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 319, 2016 m. lapkričio 25 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 319

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. lapkričio 25d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2016 m. lapkričio 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/2053 dėl Europos Sąjungos ir Kosovo bendrojo susitarimo dėl Kosovo dalyvavimo Sąjungos programose bendrųjų principų pasirašymo Sąjungos vardu ( *1 )

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2054, kuriuo dėl grūdų, ryžių ir alyvuogių aliejaus importo pagal tarifines kvotas licencijų paraiškų teikimo ir šių licencijų išdavimo datų 2017 metais nukrypstama nuo reglamentų (EB) Nr. 2305/2003, (EB) Nr. 969/2006, (EB) Nr. 1067/2008, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2081, Reglamento (EB) Nr. 1964/2006, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012, Reglamento (EB) Nr. 1918/2006 ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/605 ir dėl nekvotinio cukraus ir izogliukozės eksporto licencijų išdavimo datų 2017 metais nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 951/2006

3

 

*

2016 m. lapkričio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2055, kuriuo dėl paukštienos bei kiaušinių sektorių ir kiaušinių albumino tipinių kainų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

9

 

 

2016 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2056, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

11

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. gegužės 2 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/2057 dėl valstybės pagalbos ir priemonių SA.29338 (2013/C-30) ir SA.44910 (2016/N), skirtų „HSH Nordbank AG“ (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 2689)  ( 1 )

13

 

*

2016 m. lapkričio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES, Euratomas) 2016/2058, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2011/777/ES, Euratomas, kuriuo Rumunijai leidžiama naudoti tam tikrus apytikrius apskaičiavimus PVM nuosavų išteklių bazei apskaičiuoti (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7397)

38

 

*

2016 m. lapkričio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES, Euratomas) 2016/2059, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 90/177/Euratomas, EEB, kuriuo Belgijai leidžiama neatsižvelgti į tam tikrų kategorijų sandorius ir naudoti tam tikrus apytikrius įverčius PVM nuosavų išteklių bazei apskaičiuoti (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7398)

40

 

*

2016 m. lapkričio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES, Euratomas) 2016/2060, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 90/176/Euratomas, EEB, kuriuo Prancūzijai leidžiama neatsižvelgti į tam tikrų kategorijų sandorius ir naudoti tam tikrus apytikrius apskaičiavimus PVM nuosavų išteklių bazei apskaičiuoti (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7426)

42

 

*

2016 m. lapkričio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES, Euratomas) 2016/2061, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 90/180/Euratomas, EEB, kuriuo Nyderlandams leidžiama neatsižvelgti į tam tikrų kategorijų sandorius ir naudoti tam tikrus apytikrius įverčius PVM nuosavų išteklių bazei apskaičiuoti (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7441)

43

 

*

2016 m. lapkričio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES, Euratomas) 2016/2062, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2012/818/ES, Euratomas, kuriuo Danijai leidžiama naudoti tam tikrus apytikrius apskaičiavimus PVM nuosavų išteklių bazei apskaičiuoti (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7442)

44

 

*

2016 m. lapkričio 24 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/2063, kuriuo patvirtinamas Airijos dalyvavimas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2219 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL)

46

 

*

2016 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2064, kuriuo iš dalies keičiami įgyvendinimo sprendimų (ES) 2016/1968 ir (ES) 2016/2011 dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku H5N8 potipio paukščių gripu Vengrijoje ir Vokietijoje, priedai (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7736)  ( 1 )

47

 

*

2016 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2065 dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku H5N8 potipio paukščių gripu Danijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 7737)  ( 1 )

65

 


 

(*1)   Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top