Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:293:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 293, 2016 m. spalio 28 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 293

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. spalio 28d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Informacija apie Protokolo dėl Airijos žmonių susirūpinimo dėl Lisabonos sutarties įsigaliojimą

1

 

*

2016 m. spalio 10 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1892 dėl 2015 m. Tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir jo laikino taikymo

2

 

 

2015 m. Tarptautinis susitarimas dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių

4

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. spalio 27 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1893, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

25

 

*

2016 m. spalio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1894, kuriuo dėl paukštienos bei kiaušinių sektorių ir kiaušinių albumino tipinių kainų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

28

 

 

2016 m. spalio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1895, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

30

 

 

2016 m. spalio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1896 dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1273/2011 leista naudoti 2016 m. spalio mėn.

32

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. spalio 27 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2016/1897, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

36

 

*

2016 m. spalio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1898, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2013/764/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su klasikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse (priimta dokumentu Nr. C(2016) 6710)  ( 1 )

39

 

*

2016 m. spalio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1899, kuriuo dėl laikino registruotų arklių įvežimo ir importo iš tam tikrų Egipto dalių iš dalies keičiami sprendimai 92/260/EEB, 93/197/EEB ir 2004/211/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 6791)  ( 1 )

42

 

*

2016 m. spalio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1900, kuriuo dėl Estijos, Latvijos ir Lenkijos įrašų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 6793)  ( 1 )

46

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2016 m. sausio 20 d. ES ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/2016, kuriuo pakeičiamas Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo 4 protokolas dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų [2016/1901]

58

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top