EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:276:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 276, 2016 m. spalio 13 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 276

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. spalio 13d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. rugsėjo 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1805, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Carmarthen Ham (SGN)]

1

 

*

2016 m. rugsėjo 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1806, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas (Dehesa de Extremadura (SKVN))

3

 

*

2016 m. rugsėjo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1807, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Poulet du Périgord (SGN)]

4

 

*

2016 m. spalio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1808, kuriuo nustatomos palūkanų normos, taikytinos apskaičiuojant su supirkimu, saugojimu ir realizavimu susijusių intervencijos priemonių finansavimo išlaidas EŽŪGF 2017 ataskaitiniais metais

5

 

 

2016 m. spalio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1809, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

7

 

 

2016 m. spalio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1810, kuriuo nustatomas priimtinas procentinis dydis, taikytinas išduodant eksporto licencijas, atmetamos eksporto licencijų paraiškos ir sustabdomas nekvotinio cukraus eksporto licencijų paraiškų teikimas

9

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. spalio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1811, kuriuo dėl pripažinimo, kad Italijos Apulijos regiono Brindizio provincijoje oficialiai nenustatyta bruceliozės (B. melitensis), iš dalies keičiamas Sprendimo 93/52/EEB II priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 6290)  ( 1 )

11

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2015 m. rugsėjo 16 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 339/15/COL, kuriuo, remiantis Europos ekonominės erdvės susitarimo XIII priedo 66n punkte nurodyto teisės akto (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančio Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinančio Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB, su pakeitimais) 14 straipsnio 6 dalimi, Norvegijai leidžiama nukrypti nuo tam tikrų bendrųjų aviacijos saugos taisyklių [2016/1812]

14

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2016 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamento (ES) 2016/841, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, klaidų ištaisymas ( OL L 141, 2016 5 28 )

17

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top