EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:268:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 268, 2016 m. spalio 1 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 268

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. spalio 1d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2016 m. birželio 17 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1749 dėl Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, išskyrus jo nuostatas, kurioms taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečiosios dalies V antraštinė dalis

1

 

*

2016 m. birželio 17 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1750 dėl Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su jo nuostatomis dėl įpareigojimų, susijusių su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose ir nusikalstamų veikų apibrėžtimi

6

 

 

Protokolas dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo

10

 

*

2016 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1751 dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu

38

 

 

Protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo

40

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. rugsėjo 30 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1752, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 21 straipsnio 2 dalis

77

 

 

2016 m. rugsėjo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1753, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

80

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1754, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje

82

 

*

2016 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/1755, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

85

 

*

2016 m. rugsėjo 28 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/1756, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos pozicija dėl valdymo subjektų, veikiančių pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ir Europos Sąjungos susitarimą dėl raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo programų suderinimo, sprendimo peržiūrėti monitorių specifikacijas, įtrauktas į susitarimo C priedą ( 1 )

90

 

*

2016 m. rugsėjo 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1757 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo statusą turinčio Europos daugiadisciplinio jūros dugno ir vandens storymės stebėsenos centro (EMSO ERIC) įsteigimo (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 5542)  ( 1 )

113

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top