Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:202:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 202, 2016 m. liepos 28 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 202

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. liepos 28d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2016 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1224 dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo

1

 

*

2016 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1225 dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Libano Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Libano Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. gegužės 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1226, kuriuo dėl alyvuogių aliejaus neprivalomų nustatytųjų apibūdinimų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IX priedas

5

 

*

2016 m. liepos 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1227, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 2568/91 dėl maišyto alyvuogių aliejaus ir maišyto alyvuogių išspaudų aliejaus savybių ir dėl atitinkamų analizės metodų

7

 

 

2016 m. liepos 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1228, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

14

 

 

2016 m. liepos 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1229 dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1273/2011 leista naudoti 2016 m. liepos mėn.

17

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1230, kuriuo nustatoma, kad Portugalija nesiėmė veiksmingų priemonių, kuriomis būtų atsižvelgiama į 2013 m. birželio 21 d. Tarybos rekomendaciją

21

 

*

2016 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1231 dėl pozicijos, kuri Europos Sąjungos vardu turi būti priimta Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regionine konvencija įsteigtame jungtiniame komitete dėl Gruzijos prašymo leisti tapti tos Konvencijos susitariančiąja šalimi

24

 

*

2016 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1232, kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Stabilizacijos ir asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimu, dėl Stabilizacijos ir asociacijos tarybos sprendimo, kuriuo priimamos jos darbo tvarkos taisyklės ( 1 )

27

 

*

2016 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1233, kuriuo skiriami Regionų komiteto Kipro Respublikos pasiūlytas narys ir Kipro Respublikos pasiūlytas pakaitinis narys

41

 

*

2016 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1234, kuriuo skiriami Regionų komiteto du Italijos Respublikos pasiūlyti pakaitiniai nariai

42

 

*

2016 m. liepos 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1235, kuriuo Korėjos Respublikos laboratorijai suteikiamas leidimas atlikti šunų, kačių ir šeškų pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 4665)  ( 2 )

43

 

*

2016 m. liepos 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1236, kuriuo dėl Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos įrašų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 4983)  ( 2 )

45

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2016 m. birželio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/973 dėl leidimo naudoti cinko bislizinatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą klaidų ištaisymas ( OL L 161, 2016 6 18 )

56

 


 

(1)   Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

 

(2)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top