EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:193:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 193, 2016 m. liepos 19 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 193

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. liepos 19d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2016 m. liepos 12 d. Tarybos direktyva (ES) 2016/1164, kuria nustatomos kovos su mokesčių vengimo praktika, tiesiogiai veikiančia vidaus rinkos veikimą, taisyklės

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/1165, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1183/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai

15

 

*

2016 m. gegužės 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1166, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 X priede nustatytos runkelių pirkimo cukraus sektoriuje nuo 2017 m. spalio 1 d. sąlygos

17

 

*

2016 m. liepos 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1167, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 102/2012, kuriuo importuojamiems, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plieniniams lynams ir kabeliams nustatomas galutinis antidempingo muitas, kuris tai pat taikomas importuojamiems iš, inter alia, Korėjos Respublikos siunčiamiems plieniniams lynams ir kabeliams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Korėjos Respublikos kilmės

19

 

 

2016 m. liepos 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1168, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

25

 

 

2016 m. liepos 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1169, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikomas kiekiui, nurodytam pagal Reglamentu (EB) Nr. 341/2007 leistas naudoti česnakų tarifines kvotas 2016 m. liepos 1–7 d. pateiktose importo licencijų paraiškose

27

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1170 dėl pozicijos, kuri Europos Sąjungos vardu turi būti priimta Jungtiniame komitete, įsteigtame pagal Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Indonezijos Respublikos pagrindų susitarimą dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo, dėl Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo ir specializuotų darbo grupių steigimo

29

 

*

2016 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1171 dėl pozicijos, kuri turi būti priimta Europos Sąjungos vardu EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo IX priedo (Finansinės paslaugos) dalinio pakeitimo

38

 

*

2016 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/1172, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/392/BUSP dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Nigeryje (EUCAP Sahel Niger)

106

 

*

2016 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/1173, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai

108

 

*

2016 m. liepos 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1174 dėl biocidinio produkto, kuriame yra difenakumo, autorizacijos liudijimo sąlygų, dėl kurių Ispanija kreipėsi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 36 straipsnį (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 4380)  ( 1 )

110

 

*

2016 m. liepos 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1175 dėl biocidinio produkto, kuriame yra spinozado, autorizacijos liudijimo sąlygų, dėl kurių Jungtinė Karalystė kreipėsi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 36 straipsnį (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 4385)  ( 1 )

113

 

*

2016 m. liepos 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1176, kuriuo nutraukiama dalinė tarpinė peržiūra dėl tam tikrų importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos ir Tailando kilmės kaliojo ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių su sriegiais

115

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2016 m. gegužės 27 d. Komisijos direktyvos (ES) 2016/844, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų, klaidų ištaisymas ( OL L 141, 2016 5 28 )

117

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top