EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:153:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 153, 2016 m. birželio 10 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 153

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. birželio 10d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. birželio 9 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/907, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 174/2005, nustatantis su karine veikla susijusios pagalbos tiekimo į Dramblio Kaulo Krantą apribojimus, ir Reglamentas (EB) Nr. 560/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante

1

 

*

2016 m. vasario 26 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/908, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi rinkos praktikos pripažinimo, taip pat pripažinimo išsaugojimo, užbaigimo arba pripažinimo sąlygų pakeitimo kriterijai, procedūra ir reikalavimai ( 1 )

3

 

*

2016 m. kovo 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/909, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su kompetentingoms institucijoms teiktinų pranešimų turiniu ir pranešimų sąrašo sudarymu, skelbimu ir tvarkymu ( 1 )

13

 

*

2016 m. birželio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/910, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių

23

 

*

2016 m. birželio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/911, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema, nustatomi grupės finansinės paramos susitarimų aprašo formos ir turinio techniniai įgyvendinimo standartai ( 1 )

25

 

*

2016 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/912, kuriuo ištaisomas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos geležinkelių tunelių saugos techninės sąveikos specifikacijos ( 1 )

28

 

 

2016 m. birželio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/913, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

29

 

 

2016 m. birželio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/914 dėl didžiausios nugriebto pieno miltelių supirkimo kainos nustatymo Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/826 paskelbto konkurso pirmame atskirame etape

31

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. gegužės 30 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/915 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi dėl tarptautinio dokumento, kuris turi būti parengtas ICAO institucijose ir kuriuo ketinama numatyti nuo 2020 m. įgyvendinti bendrą pasaulinę rinka grindžiamą priemonę tarptautinės aviacijos išmetamiesiems teršalams

32

 

*

2016 m. birželio 6 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/916 dėl pozicijos, kuri turi būti priimta Europos Sąjungos vardu EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo (biudžeto eilutė 02.03.01)

35

 

*

2016 m. birželio 9 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/917, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/656/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui

38

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2015 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamento (ES) 2015/2265, kuriuo nustatomos Sąjungos autonominės tarifinės kvotos tam tikriems žuvininkystės produktams ir numatomas tų kvotų valdymas 2016–2018 m. laikotarpiu, klaidų ištaisymas ( OL L 322, 2015 12 8 )

39

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top