EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:144:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 144, 2016 m. birželio 1 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 144

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. birželio 1d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2016 m. kovo 4 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/859 dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu ir laikino taikymo

1

 

 

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. vasario 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/860, kuriuo papildomai patikslinamos aplinkybės, kuriomis nurašymo ar konvertavimo įgaliojimų netaikymas būtinas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema, 44 straipsnio 3 dalį

11

 

*

2016 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/861, kuriuo ištaisomas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 528/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, taikomų pasirinkimo sandorių ne delta rizikai naudojant standartizuotą rinkos rizikos metodą, ir ištaisomas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 604/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, susijusių su kokybiniais ir atitinkamais kiekybiniais kriterijais, pagal kuriuos nustatomos darbuotojų, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį įstaigos rizikos pobūdžiui, kategorijos ( 1 )

21

 

*

2016 m. gegužės 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/862, kuriuo atsisakoma leisti vartoti maisto produktų sveikumo teiginį, nesusijusį su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata ( 1 )

24

 

*

2016 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/863, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) VII ir VIII priedų nuostatos dėl odos ėsdinimo/dirginimo, smarkaus akių pažeidimo/dirginimo ir ūmaus toksiškumo ( 1 )

27

 

*

2016 m. gegužės 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/864, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką neatnaujinamas veikliosios medžiagos triasulfurono patvirtinimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

32

 

*

2016 m. gegužės 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/865, kuriuo inicijuojamas tyrimas dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2384 tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aliuminio folijai, vengimo importuojant tam tikrą nežymiai pakeistą Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aliuminio foliją ir įpareigojama tokius importuojamus produktus registruoti

35

 

 

2016 m. gegužės 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/866, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

42

 

*

2016 m. gegužės 18 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2016/867 dėl neapibendrintų kredito ir kredito rizikos duomenų rinkimo (ECB/2016/13)

44

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. gegužės 18 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2016/868, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/6 dėl parengiamųjų priemonių Europos centrinių bankų sistemai rinkti neapibendrintus kreditų duomenis organizavimo (ECB/2016/14)

99

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top