EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:141:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 141, 2016 m. gegužės 28 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 141

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. gegužės 28d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2016 m. balandžio 21 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/837 dėl Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo, Norvegijos Karalystės ir Europos Sąjungos susitarimo dėl 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo, Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo papildomo protokolo ir Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimo papildomo protokolo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo

1

 

 

Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo

3

 

 

Norvegijos Karalystės ir Europos Sąjungos susitarimas dėl 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo

11

 

 

Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarimo papildomas protokolas

18

 

 

Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo papildomas protokolas

22

 

*

2016 m. gegužės 23 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/838 dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu

26

 

*

2016 m. gegužės 23 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/839 dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu

28

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. gegužės 27 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/840, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

30

 

*

2016 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/841, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

36

 

*

2016 m. gegužės 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/842, kuriuo dėl leidimo turėtojo pavadinimo ir kokcidiostato prekinio pavadinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 167/2008 ( 1 )

47

 

 

2016 m. gegužės 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/843, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

49

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2016 m. gegužės 27 d. Komisijos direktyva (ES) 2016/844, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų ( 1 )

51

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. gegužės 23 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/845 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtiniame komitete, įsteigtame Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimu, dėl Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo ir specializuotųjų darbo grupių įsteigimo bei jų įgaliojimų nustatymo

66

 

*

2016 m. gegužės 24 d. Valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas (ES, Euratomas) 2016/846 dėl Bendrojo Teismo teisėjų skyrimo

76

 

*

2016 m. gegužės 24 d. Valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas (ES, Euratomas) 2016/847 dėl Bendrojo Teismo teisėjo skyrimo

77

 

*

2016 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2016/848, kuriuo skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Danijos Karalystės pasiūlytas narys

78

 

*

2016 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2013/183/BUSP

79

 

*

2016 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/850, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

125

 

*

2016 m. gegužės 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/851, kuriuo dėl leidimo Kroatijai peržiūrėti metinę GSE stebėsenos programą iš dalies keičiamas Sprendimo 2009/719/EB priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 3097)  ( 1 )

131

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top