EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:132:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 132, 2016 m. gegužės 21 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 132

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. gegužės 21d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/800 dėl procesinių garantijų vaikams, kurie baudžiamajame procese yra įtariamieji ar kaltinamieji

1

 

*

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų

21

 

*

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/802 dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse

58

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2015 m. gegužės 7 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/803 dėl Protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas, pasirašymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu ir laikino jo taikymo

79

 

 

Protokolas, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas

81

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2016/804, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 dėl tradicinių, PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti

85

 

*

2016 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/805, kuriuo dėl Streptomyces K61 (buv. S. griseoviridis), Candida oleophila O padermės, FEN 560 (kitaip – vaistinės ožragės arba vaistinės ožragės sėklų miltelių), metildekanoato (CAS 110-42-9), metiloktanoato (CAS 111-11-5) ir terpenoidų mišinio QRD 460 įrašų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 IV priedas ( 1 )

95

 

 

2016 m. gegužės 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/806, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

97

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. kovo 15 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/807 dėl pozicijos, kuri turi būti priimta Europos Sąjungos vardu Tarptautinės jūrų organizacijos Sąlygų lengvinimo komiteto 40-ame posėdyje, Jūrų aplinkos apsaugos komiteto 69-ame posėdyje ir Jūrų saugumo komiteto 96-ame posėdyje dėl Sąlygų lengvinimo konvencijos, MARPOL konvencijos IV priedo, SOLAS konvencijos II-2 skyriaus 13 ir 18 taisyklių, Apsaugos nuo gaisro sistemų kodekso ir 2011 m. Sustiprintų apžiūrų programos kodekso pakeitimų priėmimo

99

 

*

2016 m. gegužės 18 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2016/808 dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), ES operacijos vado skyrimo (ATALANTA/2/2016)

103

 

*

2016 m. gegužės 20 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/809 dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pranešimo apie pageidavimą dalyvauti taikant tam tikrus Sąjungos teisės aktus dėl policijos bendradarbiavimo, priimtus iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo ir neįtrauktus į Šengeno acquis

105

 

*

2016 m. balandžio 28 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2016/810 dėl antros tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (ECB/2016/10)

107

 

*

2016 m. balandžio 28 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2016/811, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/34 dėl priemonių, susijusių su tikslinėmis ilgesnės trukmės refinansavimo operacijomis (ECB/2016/11)

129

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top