Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:131:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 131, 2016 m. gegužės 20 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 131

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 metai
2016m. gegužės 20d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2016 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/776 dėl Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo

1

 

 

Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimas

3

 

*

Susitarimas pasikeičiant diplomatinėmis notomis su Japonija pagal Susitarimo dėl abipusio pripažinimo 15 straipsnio 3 dalies b punktą, siekiant iš dalies pakeisti Sektoriaus priedo dėl geros gamybos praktikos (GMP) vaistams B dalį

34

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/777 dėl žvejybos galimybių paskirstymo pagal Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolą

39

 

*

2016 m. vasario 2 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/778, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES papildoma nuostatomis dėl aplinkybių ir sąlygų, kuriomis papildomų ex-post įnašų mokėjimas gali būti iš dalies ar visiškai atidėtas, nuostatomis dėl nustatymo, kuri veikla, paslaugos ir operacijos yra ypatingos svarbos funkcijos, kriterijų ir nuostatomis dėl nustatymo, kurios verslo linijos ir susijusios paslaugos yra pagrindinės verslo linijos, kriterijųTekstas svarbus EEE  (1 )

41

 

*

2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/779, kuriuo nustatomos vienodos nustatymo, ar tabako gaminys yra būdingo kvapo ar skonio, procedūrų taisyklėsTekstas svarbus EEE  (1 )

48

 

*

2016 m. gegužės 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/780, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

55

 

 

2016 m. gegužės 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/781, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

61

 

 

2016 m. gegužės 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/782, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikomas kiekiui, nurodytam pagal Reglamentu (EB) Nr. 891/2009 leistas naudoti cukraus sektoriaus tarifines kvotas 2016 m. gegužės 1–7 d. pateiktose importo licencijų paraiškose, ir kuriuo sustabdomas tokių licencijų paraiškų teikimas

63

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. gegužės 12 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/783 dėl pozicijos, kuri turi būti priimta Europos Sąjungos vardu EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo (Biudžeto eilutė 12.02.01)

66

 

*

2016 m. gegužės 12 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/784 dėl pozicijos, kuri turi būti priimta Europos Sąjungos vardu EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo (Biudžeto eilutė 04 03 01 03)

70

 

*

2016 m. gegužės 19 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/785, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/183/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

73

 

*

2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/786, kuriuo nustatoma nepriklausomos patariamosios grupės, padedančios valstybėms narėms ir Komisijai nustatyti, ar tabako gaminiai yra būdingo kvapo ar skonio, steigimo ir veiklos tvarka (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 2921) Tekstas svarbus EEE  (1 )

79

 

*

2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/787, kuriuo sudaromas cigarečių ir cigaretėms sukti skirto tabako priedų, kuriems taikomos griežtesnės pranešimų teikimo prievolės, prioritetinis sąrašas (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 2923) Tekstas svarbus EEE  (1 )

88

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top