Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:126:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 126, 2016 m. gegužės 14 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 126

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 metai
2016m. gegužės 14d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. vasario 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/757, kuriuo nustatomos su žemės ūkio reglamentų taikymu susijusios operacijos, apie kurias informacija turi būti įtraukiama į Muitinės informacinę sistemą

1

 

*

2016 m. vasario 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/758, kuriuo dėl III priedo pritaikymo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013Tekstas svarbus EEE  (1 )

3

 

*

2016 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/759, kuriuo sudaromi trečiųjų šalių, jų dalių ir teritorijų, iš kurių valstybės narės turi leisti įvežti į Sąjungą tam tikrus žmonių maistui skirtus gyvūninius produktus, sąrašai, nustatomi sertifikavimo reikalavimai, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2074/2005 ir panaikinamas Sprendimas 2003/812/EBTekstas svarbus EEE  (1 )

13

 

*

2016 m. gegužės 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/760 dėl išskirtinių Italijos kiaušinių ir paukštienos sektorių rėmimo priemonių

63

 

*

2016 m. gegužės 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/761, kuriuo dėl 2016 m. galutinės bendrosios paraiškos, pagalbos paraiškų arba mokėjimo prašymų pateikimo datos, galutinės pranešimo apie bendrosios paraiškos arba mokėjimo prašymo pakeitimus pateikimo datos ir galutinės paraiškų skirti teises į išmokas arba padidinti teisių į išmokas vertę pagal bazinės išmokos sistemą pateikimo datos nukrypstama nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014

67

 

 

2016 m. gegužės 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/762, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

69

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. gegužės 13 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/763, kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Viešųjų pirkimų komitete dėl sprendimo dėl arbitražo procedūrų pagal peržiūrėtos Sutarties dėl viešųjų pirkimų XIX straipsnio 8 dalį projekto

71

 

*

2016 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/764, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/789 dėl Xylella fastidiosa (Wells et al.) patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemonių (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 2731)

77

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top