Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:116:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 116, 2016 m. balandžio 30 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 116

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. balandžio 30d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Pranešimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kazachstano Respublikos tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo laikino taikymo

1

 

*

Informacija apie Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystę, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, įsigaliojimą

2

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/672, kuriuo peroksiacto rūgštis patvirtinama kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 1-o, 2-o, 3-io, 4-o, 5-o ir 6-o tipų biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

3

 

*

2016 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/673, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės ( 1 )

8

 

*

2016 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/674, kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 543/2011 nuostatos, susijusios su ribiniu kiekiu, kurį pasiekus taikomi papildomi muitai tam tikriems vaisiams ir daržovėms

23

 

*

2016 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/675, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1519, kuriuo, pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 597/2009 18 straipsnį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, importuojamam Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės biodyzelinui nustatomi galutiniai kompensaciniai muitai

27

 

*

2016 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/676, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1518, kuriuo, pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, importuojamam Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės biodyzelinui nustatomas galutinis antidempingo muitas

31

 

 

2016 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/677, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

35

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/678, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 3 dalį dėl rinkai maišeliais pateikiamo džiovintų levandų žiedų produkto kandims atbaidyti ( 1 )

37

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2016 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimo (BUSP) 2016/446, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2013/34/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo (EUTM Mali) ir pratęsiamas jo galiojimas, klaidų ištaisymas ( OL L 78, 2016 3 24 )

39

 

*

2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 21/2004, nustatančio avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 bei Direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB, klaidų ištaisymas ( OL L 5, 2004 1 9 ) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 42 tomas)

39

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top