EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:101:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 101, 2016 m. balandžio 16 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 101

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 metai
2016m. balandžio 16d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2016 m. balandžio 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/581 dėl Europos Sąjungos ir Urugvajaus Rytų Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą pasirašymo Europos Sąjungos vardu

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. balandžio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/582, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 333/2007 nuostatos dėl neorganinio arseno, švino bei policiklinių aromatinių angliavandenilių analizės ir tam tikrų analizės įvertinimo kriterijųTekstas svarbus EEE  (1 )

3

 

*

2016 m. balandžio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/583, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1332/2011, kuriuo nustatomi bendri oro erdvės naudojimo reikalavimai ir veiklos procedūros, kad būtų išvengta susidūrimų oreTekstas svarbus EEE  (1 )

7

 

 

2016 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/584, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

10

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2016 m. vasario 12 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2016/585, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl išimties, kuria leidžiama naudoti šviną, kadmį, šešiavalentį chromą ir polibromintus difenileterius (PBDE), esančius atsarginėse dalyse, paimtose iš medicinos prietaisų ar elektroninių mikroskopų ir naudojamose tiems prietaisams ar mikroskopams remontuoti arba atnaujintiTekstas svarbus EEE  (1 )

12

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. balandžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/586 dėl elektroninių cigarečių pildymo mechanizmo techninių standartų (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 2093) Tekstas svarbus EEE  (1 )

15

 

*

2016 m. balandžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/587 dėl našiojo išorės apšvietimo, kuriam naudojami šviesos diodai, technologijos patvirtinimo kaip naujoviškos keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009Tekstas svarbus EEE  (1 )

17

 

*

2016 m. balandžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/588 dėl našiuosiuose 12 voltų kintamosios srovės generatoriuose naudojamos technologijos patvirtinimo kaip naujoviškos keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009Tekstas svarbus EEE  (1 )

25

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, klaidų ištaisymas ( OL L 69, 2016 3 15 )

33

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top