EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:079:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 79, 2016 m. kovo 30 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 79

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. kovo 30d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Informacija apie Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, įsigaliojimą

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. gruodžio 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/451, kuriuo nustatomi Bendro pertvarkymo fondo investicijų strategijos bendrieji principai ir kriterijai ir Fondo administravimo taisyklės

2

 

*

2016 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/452, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios kaptano, propikonazolo ir spiroksamino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai ( 1 )

10

 

 

2016 m. kovo 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/453, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

28

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. kovo 22 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2016/454, kuriuo skiriami trys Europos Sąjungos tarnautojų teismo teisėjai

30

 

*

2016 m. kovo 22 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/455, kuriuo suteikiami įgaliojimai Europos Sąjungos vardu pradėti derybas dėl tarptautinės teisiškai privalomos priemonės, grindžiamos Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija, dėl jūrų biologinės įvairovės išsaugojimo ir tausaus jos naudojimo nacionalinei jurisdikcijai nepriklausančiuose rajonuose teksto projekto elementų

32

 

*

2016 m. kovo 4 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2016/456 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų Europos Centrinio Banko tyrimų, susijusių su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų (ECB/2016/3)

34

 

*

2016 m. kovo 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2016/457 dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (ECB/2016/5)

41

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top