EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:072:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 72, 2016 m. kovo 17 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 72

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. kovo 17d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/378, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su kompetentingoms institucijoms teikiamų pranešimų forma, šablonu ir pateikimo laiku ( 1 )

1

 

*

2016 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/379, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 684/2009 nuostatos dėl duomenų, pateiktinų taikant akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinę procedūrą

13

 

 

2016 m. kovo 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/380, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

51

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. kovo 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/381 dėl pozicijos, kuri turi būti priimta Europos Sąjungos vardu Paryžiaus susitarimo memorandumo dėl uosto valstybės kontrolės Uosto valstybės kontrolės komiteto posėdyje

53

 

*

2016 m. kovo 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/382 dėl Vokietijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB priimtos priemonės, kuria draudžiama pateikti rinkai tam tikro tipo laidų izoliacijos šalinimo mašiną (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 1520)  ( 1 )

57

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2016 m. kovo 7 d. AKR ir ES ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 1/2016 dėl nuostatų, leidžiančių nukrypti nuo Įmonių plėtojimo centro (ĮPC) finansinio reglamento, patvirtinimo [2016/383]

59

 

*

2016 m. kovo 7 d. AKR ir ES ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 2/2016, kuriuo skiriamas Įmonių plėtojimo centro (ĮPC) vykdomosios valdybos narys [2016/384]

61

 

*

2016 m. vasario 8 d. ES ir Norvegijos jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2016, kuriuo iš dalies keičiamas Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo 3 protokolas dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų [2016/385]

63

 

*

2016 m. vasario 17 d. ES ir Islandijos jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2016, kuriuo iš dalies keičiamas Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarimo 3 protokolas dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų [2016/386]

66

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyvos 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir panaikinamos direktyvos 89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas, klaidų ištaisymas ( OL L 13, 2014 1 17 )

69

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top