EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:021:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 21, 2016 m. sausio 28 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 21

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. sausio 28d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Informacija apie Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tuniso Respublikos asociaciją, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Tuniso Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Tuniso Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, įsigaliojimą

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. spalio 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/98, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais dėl bendrųjų priežiūros institucijų kolegijų veiklos sąlygų nustatymo ( 1 )

2

 

*

2015 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/99, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai dėl priežiūros institucijų kolegijų veiklos funkcijų nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES ( 1 )

21

 

*

2015 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/100, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, kuriais patikslinamas bendro sprendimo priėmimo procesas, susijęs su prašymais suteikti tam tikrus prudencinius leidimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ( 1 )

45

 

*

2015 m. spalio 26 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/101, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 105 straipsnio 14 dalį papildomos to reglamento nuostatos dėl rizikos ribojimo principais pagrįsto vertinimo techninių reguliavimo standartų ( 1 )

54

 

*

2016 m. sausio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/102, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (SGN)]

66

 

*

2016 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/103, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2099/2002, įsteigiantis Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetą (COSS)

67

 

*

2016 m. sausio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/104 dėl leidimo naudoti Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39885) preparatą kaip retesnių rūšių penimų ir pieninių atrajotojų pašarų priedą (leidimo turėtojas „Prosol SpA“) ( 1 )

71

 

*

2016 m. sausio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/105, kuriuo bifenil-2-olis patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 1-o, 2-o, 4-o, 6-o ir 13-o tipų biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

74

 

 

2016 m. sausio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/106, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

79

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. sausio 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/107, kuriuo cibutrinas nepatvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 21-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

81

 

*

2016 m. sausio 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/108, kuriuo 2-butanono peroksidas nepatvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 1-o ir 2-o tipų biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

83

 

*

2016 m. sausio 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/109, kuriuo PHMB (1600; 1,8) nepatvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 1-o, 6-o ir 9-o tipų biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

84

 

*

2016 m. sausio 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/110, kuriuo triklozanas nepatvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 1-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

86

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2009/67/EB dėl apšvietimo ir šviesos signalo įtaisų įrengimo dviratėse arba triratėse motorinėse transporto priemonėse klaidų ištaisymas ( OL L 222, 2009 8 25 )

88

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top